Sverige trycker på för ökade miljökrav i EU

Ett ökat miljöfokus på läkemedelsområdet. Det ville sjukvårdsministern se vid EU:s hälsoministermöte idag.

16 juni 2017, klockan 13:50
0

På initiativ av regeringen var läkemedel och miljö ett av dagens ämnen på EU:s hälsoministermöte med EPSCO-rådet (rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård och konsumentfrågor) som ägde rum idag.

Sjukvårdsminister Annika Strandhäll hade även ett särskilt möte med Frankrikes nya socialminister Agnès Buzyn, meddelar Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

För att till exempel kunna ställa högre miljökrav på tillverkare av läkemedel krävs lagändringar. Eftersom läkemedelslagstiftningen är harmoniserad inom EU krävs att lagförändringar görs på europeisk nivå. EU-kommissionen planerar att ta fram en strategi om läkemedel i miljön.

– Det är jätteviktigt att vi får till ökad miljöhänsyn inom läkemedelsområdet, inte minst med tanke på problemet med antibiotikaresistens. Miljöaspekten måste vara en del i policyarbetet om denna ödesfråga, säger sjukvårdsminister Annika Strandhäll i pressmeddelandet.