Sanktionsavgift för brister i tillhandahållande av vara

Ett läkemedelsbolag har i fem fall under en månad brustit i sin skyldighet att tillhandahålla läkemedel.

6 september 2017, klockan 09:23
0

De läkemedelsföretag som har bekräftat att de kan tillhandahålla ett läkemedel som periodens vara, är skyldigt att förse apoteken med detta läkemedel under hela den utsedda perioden. Men flera läkemedelsbolag har brustit i sin skyldighet när det gäller detta. Ett av bolagen som brustit mest är Sandoz, som har misslyckats med att tillhandahålla fem olika läkemedel till apoteken under februari månad i år.

Det handlar om antibiotika, Flucloxacillin, blodtryckssänkare, Candesartan och Enalapril, och ssri-läkemedlet Escitalopram. Företaget kommer nu att få betala totalt 164 000 kronor i sanktionsavgifter, meddelar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

TLV kräver även en sanktionsavgift på 150 000 kronor av GlaxoSmithKline för att under januari inte ha tillhandahållit sitt antidepressivum Voxra (bupropion), och 60 000 kronor av Actavis för att brustit i tillhandahållandet av migränläkemedlet Rizatriptan.

Periodens varor är de generiska läkemedel som har lägst försäljningspris och som läkemedelsföretagen har bekräftat kan tillhandahållas med tillräcklig hållbarhet under hela månaden. Om företagen brister i sin skyldigheten tar TLV ut sanktionsavgift av bolagen.