Foto: iStockphoto

Så ska kunskapsluckor inom vården fyllas

Läkemedelsverket vill satsa på en djupare analys av barn och ungdomars användning av neuroleptika, enligt ny rapport.

23 oktober 2015, klockan 13:58
0

I dag lämnade Läkemedelsverket in sin rapport om barn och läkemedel till regeringen. Statusrapporten gäller för tidsperioden 1 november 2014 till 31 oktober 2015.

I rapporten sammanställs aktiviteter under året som har genomförts inom uppdraget från 2011 att ”utvidga kunskapen om barn läkemedel och deras användning” i den nationella läkemedelsstrategin. Bland annat har kartläggningar och uppföljningar gjorts över barns användning av neuroleptika.

– Vi tycker att barn och läkemedelsfrågorna ska uppmärksammas. Nu under 2015 har Läkemedelsverket bland annat tagit fram kunskapsdokument inom olika områden som behandling av sömnbesvär hos barn och behandlingsrekommendation för RSV-infektion, säger Elin Kimland som är en av projektledarna för rapporten.

Läkemedelsverket har även arbetat med kunskapsspridning genom att ha bidragit med publikationer och till utvecklingen av den nationella kunskapsplattformen ”kunskapsguiden”.

Vidare i rapporten redovisas även planerade aktiviteter inom uppdraget för 2016-2017. För områden där det finns signaler på ökad användning eller möjliga säkerhetsproblem kommer kartläggningar och uppföljningar att göras.

– Vi arbetar med att identifiera kunskapsbehovet i vården genom att träffa läkare, sjuksköterskor och farmaceuter. I våras samlade vi olika professioner inom barnsjukvården där alla lyfte läkemedelshantering och barn som ett viktigt område. Under 2016 och framåt kommer vi därför att samla expertis som finns och ta fram ett kunskapsdokument, säger Elin Kimland.

En djupare analys av barn och ungdomars användning av neuroleptika är planerad, både vad det gäller omfattning och diagnoser. Tanken är att sedan skriva det som en vetenskaplig publikation för att få en större spridning på informationen.
Ett annat område som Läkemedelsverket kommer att titta närmare på är den stigande användningen av melatonin hos barn och unga. Den djupare analysen kommer att se till omfattningen fördelat på ålder, kön, region, sammedicinering och diagnoser.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här