Så ska felhantering av läkemedel förebyggas

En europeisk satsning ska förebygga felaktig hantering av läkemedel och göra det tydligare för företagen.

10 mars 2016, klockan 10:00
0

Läkemedelshanteringsfel ska förebyggas med nya riktlinjer från europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Både till läkemedelsföretag och till läkemedelsmyndigheter i Europa.

– Många aktörer är involverade och förhoppningsvis blir vi tillsammans allt duktigare på att förebygga läkemedelshanteringsfel, och främja patientsäkerheten, säger Gunilla Englund, projektledare på Läkemedelsverket.

De nya riktlinjerna beskriver hur läkemedelsmyndigheter och läkemedelsföretag ska dokumentera, koda, rapportera och utvärdera felaktig hantering av läkemedel. Även hur de ska arbeta för att minimera riskerna för att läkemedelshanteringsfel ska inträffa.

Läkemedelsverket har ansvar för att granska läkemedel innan de får säljas och övervaka säkerheten när det gäller läkemedel. Denna säkerhetsövervakning omfattar också övervakning av biverkningar till följd av läkemedelshanteringsfel.

I det förebyggande arbetet ingår till exempel granskning av läkemedelsnamn och märkning för att undvika att läkemedel förväxlas. Gunilla Englund tror att de nya riktlinjerna gör att det blir tydligare och lättare för företagen att förebygga läkemedelshanteringsfel.

– Företag kommer in till oss med olika typer av regelbundna rapporter och riskhanteringsplaner och i rapporterna ska de nu även ta med sådant som man misstänker skulle kunna leda till läkemedelshanteringsfel, även om inte någon patient kommit till skada, säger hon.

Ett hanteringsfel av läkemedel anses vara möjligt att förebygga och kan uppstå i samband med ordination, iordningsställande, förvaring eller administrering av läkemedel. Läkemedelshanteringsfel innebär en oavsiktlig avvikelse i hanteringen av läkemedel som leder till, eller skulle kunna leda till, ogynnsam effekt hos patienten.

Än så länge är det för tidigt att säga vad resultatet av de nya riktlinjerna kommer att bli och när man kan se någon eventuell förbättring.

– Det är så många aktörer som är involverade: hälso- sjukvård, där apotek ingår, patienter, företag och läkemedelsmyndigheter som jobbar tillsammans, säger Gunilla Englund.

I EMAs satsning deltar även medarbetare från Läkemedelsverket regelbundet i arbetet. Vissa sitter med i säkerhetskommittén PRAC, som gör utvärderingar av säkerheten för läkemedel.

– Även personer som jobbar specifikt med läkemedel, så som läkemedelskommittéer eller läkemedelsansvariga på apotek, kan få bra information från EMA i och med satsningen på hanteringsfel, säger hon.

Är det information som även Läkemedelsverket kommer att ge?
– Jag hoppas att vi kommer att kunna göra det i större omfattning längre fram, men jag kan inte säga när i tiden det är eftersom det pågår flera utvecklingsprojekt samtidigt, säger Gunilla Englund.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här