Restnoterade läkemedel måste rapporteras

Läkemedelsverket vill i sin nya utredning att företagen ska bli skyldiga att anmäla alla restnoteringar.

2 juni 2015, klockan 09:36
0

Läkemedelsbrister som uppstår när en tillverkare inte kan leverera ett läkemedel resulterar ibland i att apoteken inte kan expediera en medicin till patienten.

Nu förslår Läkemedelsverket att ett mer tydligt regelverk införs för hanteringen av restnoterade läkemedel. Man vill att läkemedelsföretagen ska bli skyldiga att anmäla alla restnoteringar till myndigheten. Dessutom ska anmälda restnoteringar publiceras på ett samordnat publikt sätt.

De företag som inte följer rapporteringsplikten ska också kunna utsättas för sanktioner.

Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag från förra året och fokus på utredningen har legat på läkemedelsdistribution.Varje år anmäls runt 50 restnoteringar till Läkemedelsverket och myndigheten menar att det idag förekommer en underrapportering. Saknas en anmälan blir det svårt att hitta ersättningsprodukter vilket i sin tur kan riskera patientshälsan.

Målet med den nya rutinen är att det ska gå snabbare att hitta andra lösningar om det blir brist på ett läkemedel och även att kunskapsläget ska öka om varför restsituationer uppstår och hur de kan hanteras på bästa sätt.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här