Psoriasissymtom försvann med ny behandling

90 procent av de som testat Lillys nya psoriasisläkemedel förbättrades och 40 procent blev helt symtomfria.

12 juni 2015, klockan 07:51
0

Två stora fas III-studier har publicerats i Lancet där den nya IL17-hämmaren ixekizumab testats bland mer än 2500 patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.

Båda studierna nådde sina primära effektmål. Efter 12 veckors behandling hade 90 procent av deltagarna fått en minst 75-procentig minskning av sina psoriasisplack. 40 procent av patienterna hade efter samma tid uppnått fullständig symtomfrihet, så kallad skin clearance.

Hos ungefär hälften av studiedeltagarna kunde man se en effekt av behandlingen redan efter fyra veckor. Dessutom uppgav drygt 60 procent att terapin ledde till att deras psoriasis inte längre hade en negativ inverkan på deras livskvalitet.

Biverkningarna var milda eller måttliga och jämförbara med de som uppkom vid behandling med etanercept som användes som jämförelseterapi. Nasofayngit, övre luftvägsinfektioner, ledvärk och huvudvärk var de vanligaste biverkningarna liksom reaktioner av injektionerna. Allvarliga biverkningar sågs hos färre än två procent av deltagarna.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här