Probiotika hjälpte inte för tidigt födda barn

Probiotika med bifidobakterier minskade inte risken för livshotande tarmsjukdom och svår blodförgiftning efter födseln hos för tidigt födda barn, visar en ny studie.

26 november 2015, klockan 10:23
0

Foto: iStockphoto

I studien, som publicerats i the Lancet, ingick 1315 mycket för tidigt födda spädbarn, födda i vecka 23-30. De delades in i två grupper där vissa fick Bifidobacterium breve BBG-001 och andra placebo.

I den randomiserade kontrollerade fas III-studien valde forskarna att fokusera specifikt på effekten av probiotikaprodukten Bifidobacterium breve BBG-001. Forskarna ville kontrollera om probiotikan kunde minska risken för nekrotiserande enterkolit, en livshotande tarmsjukdom, sen neonatal sepsis, det vill säga svår blodförgiftning som uppkommer efter födseln, samt dödsfall hos för tidigt födda barn.

Resultaten visade att 61 barn, 9 procent, i den probiotiska gruppen hade nekrotiserande enterkolit jämfört med 66 barn, 10 procent, i placebogruppen. Inte heller förekomst av sepsis eller dödsfall skilde sig nämnvärt mellan grupperna. Thomas Abrahamsson är barnläkare vid Linköpings universitetssjukhus och menar att man inte bör ge den här probiotikan rutinmässigt.

– Det finns nu inga skäl till att rekommendera just den här probiotikaprodukten generellt till för tidigt födda barn i och med att det inte gick att bevisa någon effekt.

Anledningen till att fokus blev på just denna typ av probiotika, är att när studien började ritas upp 2005, var det den enda probiotikan som visat något positiv effekt, skriver forskarna. B breve BBG-001 har dessutom använts i Japan under flera år.

Cochraneinstitutet gjorde 2014 en genomgång av studier om probiotika och dess effekt för att förebygga nekrotiserande enterkolit. Deras resultat pekade på motsatsen av den här studien, alltså att probiotika hade effekt. Dock menar Thomas Abrahamsson att man inte kan utgå från en sådan genomgång för beslut av rekommendationer i och med att flera olika typer av probiotika buntades ihop.

– En generell rekommendation bör endast ges efter att randomiserade kontrollerade studier av god kvalitet har visat bra effekt. Och inte baserade på stora metaanalyser där olika typer av probiotika i små studier har studerats, säger han.

I Sverige finns det inga rekommendationer för probiotika till för tidigt födda barn.

– Det är för att det inte finns någon probiotisk produkt som både visat en klinisk effekt och samtidigt håller tillräckligt bra kvalitet för att använda i medicinskt bruk.

Studien har finansierats av medel från brittiska National Institute for Health Research.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här