Opdivo får utökad indikation

PD1-hämmaren Opdivo, som är godkänd för behandling av malignt melanom och särskild typ av lungcancer rekommenderas nu även för behandling av njurcancer.

1 mars 2016, klockan 10:31
0

Europeiska läkemedelsmyndighetens, EMAs, rådgivande kommitté, CHMP, rekommenderar nu att läkemedlet även ska godkännas för behandling av cellkarcinom, en typ av njurcancer.

Opdivo, nivolumab, godkändes för användning inom EU i juni 2015 för behandling av avancerat malignt melanom och i oktober samma år utökades indikationen till att även gälla som behandling av icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp.

Den aktiva substansen i läkemedlet är en monoklonal antikropp som verkar genom att blockera PD1-receptor och aktivera immunsystemet mot cancercellerna.

CHMPs rekommendationer är baserade på resultaten från en randomiserad fas III studie, som jämför Opdivo med en annan typ av behandling mot njurcancer, everolimus. I studien ingick 821 patienter med lokal eller avancerad metastaserad njurcellscancer vars sjukdom förvärrades under eller efter behandling med anti-angiogen terapi. Hos runt 22 procent av patienterna som fick Opdivo syntes en minskning av deras tumör, jämfört med 4 procent hos de som fick everolimus. Effekten kvarstod i tolv månader för båda grupperna.

Lägg till ny kommentar

Regler för kommentarer på Läkemedelsvärlden.se

Kommentarerna förhandsgranskas inte. Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läkemedelsvärldens redaktion förbehåller sig rätten att stryka hela eller delar av inlägg som inte uppfyller våra regler. Läs mer här