Vpriv subventioneras mot Gauchers sjukdom

Ytterligare ett läkemedel finns nu inom högkostnadsskyddet som behandling mot Gauchers sjukdom.
4 juni 2015, klockan 11:11

Enzymersättningsmedlet Vpriv fungerar som behandling vid det ovanliga tillståndet Gauchers sjukdom typ 1. Patienterna har en brist på glykosylceramidas som gör att ett fettämne lagras in i kroppens organ. Läkemedlet Vpriv, som innehåller velaglukeras alfa, är nu subventionerat och TLV anser att det är patienter med medelhög eller hög svårighetsgrad av sjukdomen som är aktuella för denna behandling.

2011 avslog TLV en ansökan om subvention av Vpriv då man inte ansåg att behandlingen var kostnadseffektiv på grund av det höga priset.

Läkemedlet Cerezyme, imiglukeras, är idag subventionerat för typ 1 och 3 av sjukdomen och TLV anser att det läkemedlet och Vpriv är jämförbara alternativ.

Eftersom behandlingen är väldigt dyr beslöt TLV 2012 att Cerezyme inte längre skulle ingå i högkostnadsskyddet. En rättsprocess slutade med att kammarrätten ansåg att Cerezyme skulle subventioneras vilket TLV inte överklagade.

En årsbehandling med Vpriv kostar drygt 4,2 miljoner kronor för en person på 70 kilo. Motsvarande kostnad för Cerezyme är 4,3 miljoner.

Andra artiklar inom samma ämne