”Viktigt att läkemedel inte blir enda åtgärden”

Det har Statens medicin-etiska råd, Smer, kommit fram till i en ny rapport om adhd och etiska utmaningar.
16 december 2015, klockan 12:12
Ämnen: 

De senaste åren har antalet ställda adhd-diagnoser hos barn, ungdomar och vuxna ökat kraftigt. I rapporten belyser Smer etiska frågor som aktualiserats i och med det. Tanken är att rapporten ska stimulera till fortsatt diskussion kring de etiska aspekterna på adhd.

Rådet anser bland annat kunskapsluckor kring adhd, som exempelvis diagnostiska metoder, effekter vid långtidsbehandling med läkemedel samt effekter av icke-farmakologiska behandlingsmetoder och pedagogiska stödinsatser, bör uppmärksammas.

I rapporten skriver Smer att läkemedelsanvändningen vid adhd bör följas upp noggrant med tanke på risken för biverkningar och osäkerheten som finns kring långtidseffekterna.

Vidare skriver Smer att det är viktigt att läkemedelsbehandling inte är den enda åtgärden som sätts in vid adhd, utan att också icke-farmakologiska insatser erbjuds, precis som behandlingsrekommendationerna säger i dag.

Andra artiklar inom samma ämne