Vad betyder ”ofta”?

GENERIKA OCH UTBYTBARHET, TREDJE INLÄGGET
22 januari 2004, klockan 15:15

Tomas Salmonson skriver i sin replik (LMV 12/03) ”i kraven för att visa likvärdighet ingår ofta en bioekvivalensstudie som visar att eventuella farmacevtiska skillnader saknar klinisk betydelse”. Men vad betyder ”ofta”? Är bioekvivalensstudier ett krav eller ej? I så fall, är dessa gjorda på patienter i den aktuella åldersgruppen med den aktuella sjukdomen? Tomas Salmonsons inlägg ger tyvärr upphov till flera frågor än svar.

Krister Kristianson

Farmakolog och apotekare, MSD