Utebliven expediering – kund på intensivavdelning

Apotekspersonal sökte på fel produktnamn och hittade inte receptet, vilket ledde till att kunden fick läggas in på intensivvårdsavdelning.
28 augusti 2015, klockan 8:08

En lex Maria-anmälan har gjorts efter att en kund frågat efter ketonstickor och fick svaret att det inte fanns något recept utskrivet. Anledningen till att kunden inte fick ut sina teststickor var att apotekspersonalen sökte på recept som började på ”keto” i stället för namnet på teststickorna.

Den uteblivna expedieringen gjorde att kunden inte hade möjlighet att testa sitt värde och fick läggas in på intensivvårdsavdelning med måttligt svår ketoacidos i samband med en maginfektion.

Inspektionen för vård och omsorg har granskat händelsen samt vårdgivarens interna utredning och avslutat ärendet. Myndigheten har gjort bedömningen att vårdgivarens slutsatser är rimliga samt att ytterligare åtgärder inte krävs.

Andra artiklar inom samma ämne