Rapporterade biverkningar kan minska med sänkt ålder

Danska forskare tror att anmälningar om biverkningar av HPV-vaccinering skulle minska om flickorna var yngre vid vaccinationen.
22 september 2015, klockan 10:10

I Danmark vaccineras flickor mot livmoderhalscancer när de är tolv år gamla, vilket är en högre ålder än i t ex USA där flickor vaccineras från nio år. I Sverige sker vaccinationen i årskurserna 5 och 6, när flickorna är 10 - 12 år.
Danska forskare spekulerar nu om den högre vaccinationsåldern av danska flickor kan vara en förklaring till de rapporterade biverkningarna.
– När man är i 12-14 års åldern är man i puberteten då det händer mycket både fysiskt och psykiskt, säger Jan Blaakaer som är klinisk professor på Aarhus universitet för klinisk medicin och har forskat på vaccinerna till webbsajten Videnskab.

En annan läkare, Jesper Mehlsen, som behandlat många av de flickor som upplevt biverkningar håller med om teorin. Han säger till sajten att det ofta är unga vältränade kvinnor som upplever biverkningarna och menar att det eventuellt också kan finnas en koppling med den hårda träningen.
– Vi vet att immunförsvaret reagerar på ett annat sätt på vaccin om man tränar hårt. När man är yngre praktiserar man sällan idrott på högre nivå.

I Danmark har ett 50-tal fall av POTS anmälts som en misstänkt biverkan av vaccineringen med HPV-vaccin och sedan i somras utreds ett eventuellt samband av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.
POTS är en sällsynt sjukdom som orsakar svimningar, yrsel och hjärtklappning. I Sverige finns några misstänkta fall rapporterade.

De danska myndigheterna har dock inte för avsikt att sänka vaccinationsåldern. Sundhedsstyrelsens argument är en undersökning som visar att föräldrar helst vill vänta med vaccineringen tills flickorna fyllt 12. Skälet var att det är före flickornas sexuella debut samtidigt som flickorna är gamla nog att förstå vaccinets betydelse.

Andra artiklar inom samma ämne