PPI-preparat kopplat till hjärtinfarkt

Det går att se en association mellan magmediciner av typen protonpumpshämmare och hjärtinfarkt.
12 juni 2015, klockan 11:11

Genom datautvinningsanalyser från ett mycket stort patientunderlag, ur den allmänna befolkningen undersökte forskare faktorer kopplade till hjärtinfarkt.

Resultaten visade att patienter som tar magmediciner av protonpumpshämmarsorten, PPI, kan ha en ökad risk för hjärtinfarkt. Kopplingen sågs bland de individer som tog läkemedlet med indikationen gastroesofageal refluxsjukdom, GERD. Riskökningen var 16 procent inom den gruppen, och risken för att dö av hjärtrelaterade orsaker var fördubblad.

Kopplingen sågs utanför de vanligare riskgrupperna för infarkt såsom personer med akut kranskärlssjukdom eller bland äldre. 2,9 miljoner personer som använde PPI ingick i analysen.

Studien kan inte säga om det finns ett direkt orsakssamband och det krävs fler undersökningar för att kunna visa detta. Någon koppling mellan användning av magmediciner av sorten H2-blockerare, som också används bland GERD-patienter, och hjärtinfarkt gick däremot inte att se.

Forskarna spekulerar i en mekanism för hur PPI-preparat skulle kunna ge symtom som är hjärt- och kärlrelaterade. Orsaken skulle vara att läkemedel i gruppen hämmar produktionen av kväveoxid som normalt sett har en kärlvidgande effekt.

Studien i PlosOne

Andra artiklar inom samma ämne