Pandemrix ger ingen ökad risk för autoimmuna sjukdomar

Det finns inget samband mellan vaccination med Pandemrix och risken att insjukna i neurologiska och autoimmuna sjukdomar. Det visar en svensk registerstudie.
18 oktober 2011, klockan 13:13
Ämnen: 

Läkemedelsverket har tillsammans med Stockholms läns landsting och Karolinska institutet genomfört en registerstudie för att se om det fanns ett samband mellan vaccination med Pandemrix och insjuknande i vissa neurologiska och autoimmuna sjukdomar.

Alla personer i Stockholms län som vaccinerats med Pandemrix och inkluderats i ett vaccinationsregister följdes upp genom att koppla samman en vårddatabas. 53 procent av befolkningen i Stockholm hade vaccinerats.

Studien visar ingen ökad risk att drabbas av Guillan Barré syndrom, multipel skleros, diabetes typ 1 eller rheumatoid artrit. Däremot fanns en liten riskökning för facialispares, paraestesier och inflammatoriska tarmsjukdomar. Men riskökningen fanns endast hos dem som tillhörde någon av de medicinska riskgrupperna.

Andra artiklar inom samma ämne