Ökad cancerrisk av infektionsläkemedel

Läkemedelet Voriconazole mot svampinfektion som ges till patienter som gjort lungtransplantationer ökar risken för cancer och dödsfall.
2 september 2015, klockan 8:08

Voriconazole, som vanligen ges som behandling mot svampinfektioner i samband med lungtransplantationer, ökar risken för hudcancer och till och med dödsfall, enligt en ny studie som publiceras i the American Journal of Transplantaion den 3 september.

Efter organtransplantation är hudcancer den vanligaste elakartade cancertypen, främst på grund av det nedsatta immunförsvaret i och med en transplantation. Transplantationspatienter löper 65 gånger så stor risk att utveckla skivepitelcancer jämfört med resten av befolkningen.

Forskarna fann att medicinering med voriconazol resulterade i en 73 procents högre risk att drabbas av skivepitelcancer och efter varje månad med läkemedlet ökades risken med 3 procent, skriver nyhetsbyrån Eurek Alert.

Forskarna rekommenderar läkare att se över patientspecifika faktorer som kan påverka för- och nackdelar när läkemedlet används.

I studien fanns patienter som gjort en lungtransplantation mellan oktober 1991 och december 2012, vilket var 455 patienter.
Studien är gjord av forskare vid UC San Fancisco.

Andra artiklar inom samma ämne