Foto: Linda Hallenberg, SVA.

Nytt virus hittat hos tamkaniner i Sverige

En ny typ av virus, som orsakar kaningulsot, har hittats hos vilda och tama kaniner i Sverige. Det uppger Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
27 augusti 2015, klockan 9:09
Ämnen: 

I och med att detta är en ny virustyp har vaccinerna som finns i dag mot kaningulsot förmodligen en begränsad effekt, säger Aleksija Neimane vid SVA, i ett pressmeddelande.

Eftersom vaccinerna ändå ger ett visst skydd mot sjukdomen rekommenderas fortsatt vaccination av tamkaniner.

Den nya virustypen upptäcktes först i Frankrike 2010 och har sedan spridit sig till Europa. Analyserade vävnadsprover från vildkaniner som dött mellan 2012 och 2014 visade att kaniner från olika delar i Sverige hade virustypen och nu har SVA även påvisat viruset hos en tamkanin i Sverige som dött under 2015. Undersökningen är finansierad av Naturvårdsverket.

Viruset sprids både via direktkontakt och via smittat foder och strö eller via insekter. Hittills har viruset inte visats smitta andra djurarter eller människor.

Andra artiklar inom samma ämne