Nytt läkemedel mot diabetes typ II i förmånen

Xultophy från Novo Nordisk bedöms kunna förbättra blodsockernivåer hos vissa diabetiker och subventioneras nu.
16 juni 2015, klockan 11:11

Det nya läkemedlet Xultohpy från Novo Nordisk som innehåller liraglutid och insulin degludek ingår nu i läkemedelsförmånen. Läkemedlet subventioneras enbart för behandling av vuxna patienter med diabetes typ II som tidigare har provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när metformin eller sulfonureider inte är lämpliga.

För att subventioneras ska annan långverkande insulinbehandling visat sig att inte räcka till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

TLV skriver i sitt beslut att man gjort bedömningen att företaget har visat att Xultophy har bättre effekt än kombinationen av Lyxumia och Lantus som bedöms som en jämförbar behandling.

Däremot är kostnaden för grundbehandlingen högre för Xultophy. Å andra sidan är kostnaderna framför allt för komplikationer är lägre, anser TLV.

Andra artiklar inom samma ämne