Nya rekommendationer för Betmiga

Nu ändras rekommendationerna för användning av Betmiga, mirabegron, efter att EMA gjort en genomgång av biverkningar.
3 november 2015, klockan 10:10

Betmiga används för behandling av symtomen på en överaktiv urinblåsa och när den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, gjorde en genomgång av biverkningar fann myndigheten rapporter om allvarliga fall av förhöjt blodtryck hos personer som fått läkemedlet.

Det finns även rapporter om mycket högt blodtryck, det vill säga hypertensiv kris, samt cerebrovaskulära och kardiella händelser som stroke och hjärtinfarkt, förknippade med hypertoni kopplat till användning av mirabegron.

Därför uppdaterar nu läkemedelsföretaget Astellas rekommendationerna för användningen av mirabegron.

Läkemedelssubstansen mirabegron står under ökad bevakning och alla misstänkta biverkningar i samband med läkemedlet ska rapporteras till Läkemedelsverket.

Andra artiklar inom samma ämne