Nya ledamöter för TLVs insynsråd utsedda

Nu är nya ledamöter som ska företräda medborgarna utsedda av regeringen att ingå i TLVs insynsråd.
2 mars 2016, klockan 9:09
Ämnen: 

Ledamöterna i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLVs, insynsråd ska utöva det allmännas insyn och företräda medborgarna. De har även i uppgift att vara rådgivande till generaldirektör Sofia Wallström, som är ordförande för rådet.

Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten, är en av de nya ledamöterna i TLVs insynsråd. Med hennes bakgrund tror hon att hon kan bidra till en bredd och representera allmänheten på ett bra sätt.

– Jag har en ganska bred erfarenhet inom läkemedelsområdet, dels genom att jag arbetat både inom offentlig och privat sektor, och dels att jag varit verksam inom både läkemedelsutveckling och användning. Min nuvarande roll som vd för en ideell organisation inom läkemedelsområdet bidrar också till denna bredd. Med denna bakgrund hoppas jag kunna företräda medborgarna på ett bra sätt i samarbete med övriga ledamöter i rådet och generaldirektören, säger hon.

Hon utsågs av regeringen den 25 februari och förordandet gäller till och med den 19 augusti 2018.

Håkan Billig är också utsedd till ny ledamot, medan Ingrid Bengtsson-Rijavec, Sten Boström, Marianne Dicander Alexandersson och Fredrik Löndahl får förlängt förordnande.

Sofia Wallström, generaldirektör för TLV är ordförande i insynsrådet och har i uppdrag att informera rådet om TLVs verksamhet.

Andra artiklar inom samma ämne