NT-rådet rekommenderar nya PD1-hämmare

I väntan på ett landstingsgemensamt införande, rekommenderar NT-rådet att använda Opdivo vid behandling av malignt melanom.
4 september 2015, klockan 13:13

Temporärt uppmanas landsting att använda Opdivo, nivolumab, vid behandling av malignt melanom och patienter som tidigare fått behandling med Keytruda, pembrolizumab, inom ramen för kliniska studier bör fortsätta sin behandling. I övrigt avråds behandling med Keytruda tills att NT-rådet har förnyat rekommendationerna i samband med ett gemensamt införande.

Landstingen uppmanas invänta den nationella upphandlingen, och inte ingå avtal med företagen.

Den 6 september är sista dagen för landsting, myndigheter, företag och patientföreningar att komma med synpunkter på gemensamt införande- och uppföljningsprotokoll. I början av oktober planeras gemensamt införande- och uppföljningsprotokoll och NT-rådets rekommendationer förmedlas till landstingen.

NT-rådet har utsetts av landets hälso- och sjukvårdsdirektörer och ledamöter och har mandat att företräda sina sjukvårdsregioner.

Andra artiklar inom samma ämne