Negativa resultat för cancermedel i fas III

Läkemedelskandidat mot bukspottkörtelcancer i fas III motsvarar inte förväntningarna.
14 december 2015, klockan 11:11

Merck och Thresholds cancerläkemedelskandidat evofosfamide, tidigare TH-302, har i två fas III studier inte kunnat visa de önskade effekterna.

Läkemedelskandidaten uppfyllde inte det huvudsakliga målet att förbättra den totala överlevnaden för patienter med avancerad bukspottkörtelcancer och framskriden mjukdelssarkom, uppger läkemedelsföretagen i ett pressmeddelande.

– Vi är förvånade och besvikna över att dessa studier inte visar att evofosfamide kan förlänga livet för patienter med dessa två svårbehandlade sjukdomar, säger Barry Selick, vd och koncernchef på Thresholds i ett uttalande på företagets hemsida.

Andra artiklar inom samma ämne