Ms-behandlade fick svår sjukdom

Tre fall av den allvarliga sjukdomen PML har hittats bland patienter som fått ms-läkemedlet Gilenya.
20 augusti 2015, klockan 8:08

Nu har en tredje ms-patient har fått diagnosen PML samtidigt som denne behandlades med Gilenya som innehåller den aktiva substansen fingolimod.

Novartis skriver om fallet på sin informationswebbsida om ms-medicinen och FDA publicerade beskrivningar om de två tidigare fallen i början av augusti. Myndigheten gick då samtidigt ut med en varning.

Den neurologiska sjukdomen PML, progressiv multifocal leukoencefalopati, är mycket allvarlig och leder till att den vita substansen i hjärnan förstörs. Sjukdomen är orsakad av jc-viruset som normalt sett är helt ofarligt men kan leda till sjukdomen bland annat hos människor med nedsatt immunförsvar. De som drabbas får ett flertal neurologiska och kognitiva symtom och sjukdomen leder ibland till dödsfall.

Man har tidigare sett en koppling mellan PML och ms-läkemedlet natalizumab, Tysabri, men ingen av de tre aktuella patienterna hade någon gång använt detta läkemedel.

Novartis skriver på sin webbsida att man anser att läkemedlet har en positiv risk-nytta profil och uppger att man hittills behandlat fler än 125 000 patienter under 240 000 personår i både kliniska studier och uppföljningar.

Andra artiklar inom samma ämne