Foto: iStockphoto

Långtidsverkande mot schizofreni får grönt ljus

Injektion för att behandla vuxna med schizofreni godkänns nu av FDA.
7 oktober 2015, klockan 10:10

Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA ger långtidsverkande medicin mot schizofreni grönt ljus. Injektionen Aristada, aripiprazole lauroxil, ges av sjukvårdspersonal var fjärde till sjätte vecka i armen eller skinkorna.

I en tolvveckors klinisk studie med 622 deltagare visade sig Aristada ha effekt. Deltagarna hade akut schizofreni som hade stabiliserats med oralt aripripazol, fick fortsättningsvis injektionen. Det visades att behandlingseffekten upprätthölls jämfört med placebo.

I Sverige finns läkemedelssubstansen aripiprazole i tabelettform som behandling mot bland annat schizofreni samt aripiprazolmonohydrat som pulver och vätska till injektionsvätska.

Andra artiklar inom samma ämne