Läkemedlen som kan skada vatttenmiljön

Läkemedel som passerar genom kroppen riskerar att komma ut i vattenmiljön. Ett nytt förslag vill ge Naturvårdsverket i uppdrag att bevaka 22 olika substanser.
8 september 2015, klockan 11:11

Inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin har en arbetsgrupp för miljöindikatorer nu lämnat förslag till Socialdepartementet och Centrum för läkemedelsanvändning på 22 läkemedelssubstanser, vars förekomst i vattenmiljö gruppen anser det relevant att bevaka.

Förslaget från arbetsgruppen är att Naturvårdsverket får till uppgift att samordna uppföljningen. Bland de läkemedel som bör följas enligt förslaget ingår bland annat inflammationshämmande, antibiotika och hormonstörande substanser.

Idag görs mätningar av läkemedelssubstanser av olika aktörer, till exempel landsting. Men en samordning av uppföljningen gör att de offentliga resurserna används bättre, menar arbetsgruppen.
 

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

2 Kommentarer

Varför är inte hela listan med substanser med?
Var kan man få tag i den?

Oj, nu finns de i spalten till höger längst upp under Relaterat.

Andra artiklar inom samma ämne