Kritiskt vid oregelbunden hjärtrytm

EMA bekräftar risken för allvarliga hjärtrytmrubbningar vid behandling av hepatit C.
27 april 2015, klockan 9:09

När hepatit C-läkemedlen Harvoni (sofosbuvir och ledipasvir) eller en kombination av Sovaldi (sofosbuvir) och Daklinza (daklatasvir) används tillsammans med amiodaron finns en risk för allvarliga hjärtrytmrubbningar enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten.

För att minska risken rekommenderar EMA att samtidig behandling med amiodaron och dessa hepatitmedel bara ska ges om alternativ behandling för oregelbunden hjärtrytm saknas.
Produktinformationen för Harvoni, Sovaldi och Daklinza ska uppdateras med den här informationen.

Andra artiklar inom samma ämne