Hepatit C-läkemedel inom EU granskas

De direktverkande antivirala läkemedlen för behandling av hepatit C granskas efter rapporter om reaktivering av hepatit B.
22 mars 2016, klockan 7:07

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, granskar just nu läkemedel för behandling av kronisk hepatit C. Anledningen till granskningen är att det har rapporterats om fall där hepatit B har reaktiverats hos patienter med både hepatit B och hepatit C, som behandlats med
direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C-virus.

Läkemedlen verkar genom att hämma proteiner i hepatit C-virus som krävs för att nya viruspartiklar ska bildas. Tidigare har direktverkande antiviraler getts tillsammans med interferon, som en del av behandlingen. I dag ges detgenerellt i kombinationer utan interferon.

Genom granskningen kommer EMA att ta reda på hur omfattande reaktiveringen av hepatit B-virusinfektioner har varit hos personer som behandlats med läkemedlen mot hepatit C. Myndigheten kommer därefter fatta beslut om det behöver vidtas några åtgärder.

Patienter rekommenderas att prata med sin läkare om de har frågor under tiden granskningen pågår.

Hepatit C-läkemedel

I Sverige är följande direktverkandende antivirala läkemedel godkända för behandling av kronisk hepatit C:

Daklinza, daclatasvir
Exviera, dasabuvir
Harvoni, sofosbuvir/ledipasvir
Olysio, simeprevir
Sovaldi, sofosbuvir
Viekirax, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

Andra artiklar inom samma ämne