Foto: Istockphoto

Framgångar för lungcancerbehandlingar

En studie av en PD1-hämmare mot lungcancer nådde målen i förtid och en annan kandidat är redo för godkännande.
21 april 2015, klockan 11:11

En studie av en PD1-hämmare mot lungcancer nådde målen i förtid och en annan kandidat är redo för godkännande.

För andra gången avbryts en studie av Opdivo, nivolumab, i förtid då man redan nått effektmålet. Preparatet från BMS testades mot avancerad icke-småcellig lungcancer av icke-skvamös typ. En oberoende datagranskningsgrupp stoppade studien i förtid då de såg att behandlingen ökade överlevnaden.

Opdivo godkändes förra månaden i USA för behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer av skvamös typ. Godkännandet kom en vecka efter att ansökan lämnats in, enligt PharmaTimes.

MSDs PD1-hämmare kan också bli ett annat alternativ för att behandla lungcancer. Bolaget har lämnat in ansökningar till myndigheterna om ett godkännande för Keytruda, pembrolizumab, mot lungcancer av icke-småcellig typ. De senaste forskningresultaten för preparatet visar på en total responsfrekvens på 45 procent bland patienter med en tumörtyp som uttrycker PD-L1.

Båda preparaten är redan godkända mot malignt melanom i USA.

Andra artiklar inom samma ämne