Fortsätter tre år till

Tomas Salmonson fortsätter som ordförande för den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté.
22 september 2015, klockan 11:11
Ämnen: 

Tomas Salmonson har omvalts som ordförande för CHMP som är EMAs vetenskapliga kommitté.

Tomas Salmonson som är senior vetenskaplig rådgivare på Läkemedelsverket har varit utskottets ordförande sedan hösten 2012. Och fortsätter alltså i tre år till.

CHMP är ansvarigt för de vetenskapliga yttranden som rör läkemedel till människor och är ansvarigt för den vetenskapliga värdering som görs innan ett läkemedel godkänns för försäljning inom EU. Utskottet består av en ledamot och suppleant från alla EUs 28 medlemsstater samt Island och Norge. Dessutom ingår fem adjungerade ledamöter som valts bland experter som nominerats av medlemsstaterna.

Andra artiklar inom samma ämne