Första medlet mot cystnjure

Den Europeiska kommissionen har nu godkänt det första läkemedlet för behandling av den vanligaste formen av cystnjure.
1 juni 2015, klockan 11:11

Tidigare har sjukvården bara kunnat behandla de symtom och besvär som cystnjure ger upphov till.Med läkemedlet Jinarc, tolvaptan, från företaget Otsuka kan man nu bromsa utvecklingen av cystbildning och njursvikt hos vuxna.

Läkemedlet har godkänts av de europeiska myndigheterna för behandling av den vanligaste formen av cystnjure, ADPKD (Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease). Det är en ärftlig, progressiv och kronisk sjukdom med cysttillväxt i njurarna.
ADPKD är den tredje vanligaste orsaken till njursvikt hos vuxna i Sverige och svarar för ungefär tio procent av de patienter som har så svår njursjukdom att de behöver dialys eller transplantation.
I Sverige beräknar man att cirka 3 500 personer har sjukdomen.

Andra artiklar inom samma ämne