Förpackningar mot förfalskningar

Nu finns en ny standard som ska höja säkerheten och göra det svårare att manipulera läkemedelsförpackningar.
11 juni 2015, klockan 8:08

Ett EU-direktiv har lett till att en ny standard för läkemedelsförpackningar tagits fram. Målet är att förhindra att förfalskade läkemedel kommer i omlopp.

Direktivet anger att varje förpackning ska kunna identifieras och att det ska gå att se ifall förpackningen manipulerats. Inspektioner ska kunna göras, bland annat på apoteken, genom att förpackningen måste ha en anordning som visar att paketeringen är orörd.

Swedish Standards Institute, SIS, har varit med och lämnat synpunkter från svenska intressenter under arbetet med standarden som tagits fram av den europeiska standardiseringsorganisationen, CEN.
Tanken är att standarden ska underlätta kontrollarbetet vid apoteken och vara till hjälp i läkemedelsindustrin. Bland annat innehåller den illustrationer av oöppnade respektive öppnade eller manipulerade läkemedelsförpackningar.

Standarden heter: ”Förpackningar - Säkerhetsförslutningar för läkemedelsförpackningar, SS-EN 16679”

Andra artiklar inom samma ämne