Flera nya biverkningar på glukosamin

Under de tre år som glukosamin varit registrerat som läkemedel i Sverige, har ett antal nya biverkningar rapporterats till Läkemedelsverket. Bland de nya biverkningarna märks angioödem, yrsel, förhöjda kolesterolvärden och förvärrad astma.
13 april 2006, klockan 10:10
Ämnen: 

Det är Läkemedelsverket som har gjort en genomgång av rapporterade biverkningar på glukosaminprodukter i Sverige sedan glukosamin klassades som läkemedel 2002. Då var endast ett fåtal biverkningar kända och beskrivna, såsom huvudvärk, dåsighet, dyspepsi, hudutslag, klåda och erytem.

Bland de hittills okända biverkningarna menar Läkemedelsverket att följande är av speciellt intresse: angioödem, nässelutslag, yrsel, ödem, benödem, förhöjda kolesterolvärden, försämrad diabetes, förvärrad astma, magsår, tarminflammation, ledverk och ögonbiverkan.

Tre fall av interaktioner med warfarin har också rapporterats. Innan läkemedelsklassificeringen var interaktioner mellan glukosamin och andra läkemedel okända.

Läkemedelsverket menar att en av fördelarna med att glukosaminprodukter numera är klassificerade som läkemedel, är att det ger större möjlighet att upptäcka biverkningar. I det svenska biverkningsregistret finns det till och med februari 2006 totalt 86 rapporter på misstänkta biverkningar associerade med glukosaminprodukter. Den första rapporterades 2001, och totalt finns det nio rapporter till och med 2002 då produkten godkändes för försäljning som läkemedel. Antalet rapporter som har rapporterats efter 2003 är 77.

Andra artiklar inom samma ämne