Fick fel information av apotekspersonal

En person fick fel information av apotekspersonal om förvaring av läkemedel mot kramper och fick därför sämre effekt av läkemedlet, enligt en anmälan.
8 december 2015, klockan 8:08

Ett apotek förvarade felaktigt Buccolam, ett läkemedel mot kramper, i kylskåp. Vid expediering av läkemedlet gavs även fel information om hur läkemedlet ska förvaras. Händelsen har anmälts enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I och med den felaktiga förvaringen upplevde patienten en sämre effekt av läkemedlet.

Ivo har utrett och avslutat ärendet med motiveringen att apoteket har utrett händelsen och vidtagit åtgärder för att uppnå en hög patientsäkerhet.

Andra artiklar inom samma ämne