Hiv-forskare i Sverige vill vara aktiva globalt för att utveckla vacciner och finna botemedel mot hiv. Foto: istockphoto

Ett botemedel mot hiv - deras vision

Mer grundforskning inom hiv-området krävs för att ta fram vaccin och botemedel. Det var en av slutsatserna efter att hiv-experter samlades vid Karolinska institutet.
17 september 2015, klockan 8:08

I veckan samlades forskare och företrädare för hjälporganisationer vid Karolinska institutet för att under en dag lägga all fokus på vilka frågor som måste prioriteras i den globala agendan kring hiv. Det är Francesca Chiodi, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska institutet, som är initiativtagare till träffen.

– Vi ville bjuda in experter för att diskutera om vad som är aktuellt, vad vi ska satsa på i Sverige och hur vi i Sverige kan bidra globalt och jobba med utvecklingsländer, säger hon.

Uppslutningen var stor och runt 100 personer deltog under workshopen. Det var både forskare och patientorganisationer, men också företag som är intresserade av hiv-frågor.

Under dagen kom man bland annat fram till att man ska fortsätta investera i grundforskning för att ta fram botemedel och vaccin. Internationellt ska Sverige vara aktivt för att se till så att behandling når fram till alla som har behov av den i världen.

– Det är mycket viktigt med anti-hiv behandling, som har förbättrat livskvaliteten enormt för hiv-smittade individer. Men vi ska också ha en vision att utveckla botemedel och få bort viruset från kroppen, säger Francesca Chiodi.

Nobelpristagaren Françoise Barré-Sinoussi från Frankrike var en av deltagarna. Hon pratade om att vi kan mycket om hiv i dag men att det fortfarande är basal forskning som måste göras för att lösa stora frågor.

Det var en viktig dag för att diskutera vilka frågor som ska prioriteras i den globala forskningsagendan kring hiv och hur man ska göra för att uppnå resultat, berättar Francesca Chiodi.

– Vi vill vara med i den globala agendan, men vi som hiv-forskare är underfinansierade i dag. Vi måste skaffa oss en uppfattning om hur vi ska väcka uppmärksamhet kring att det behövs mer stöd till hiv-forskning.

Nu återstår arbetet med att få ut något konkret av vad som sades under dagen från olika experter.

– Jag tror att vi behöver lite tid för att formulera de viktigaste områdena för att sedan diskutera vidare med politikerna och presentera vad vi kommit fram till för att uppnå en förändring, säger Francesca Chiodi.

Andra som också deltog var bland andra Linda-Gail Bekker, från International Aids Society, verksam i Sydafrika och Michel Kazatchkine, FN:s utsände för hiv/aids i Östeuropa och Centralasien.

Andra artiklar inom samma ämne