Etiketter blandades ihop vid expedition

En patient hamnade på sjukhus när läkemedelsetiketter hamnade på fel medicin.
22 april 2015, klockan 11:11

En kund skulle expedieras Amoxicillin och Azathioprin vid ett apotek när något gick fel. Etiketterna förväxlades och hamnade på fel läkemedel vilket ledde till att patienten tog fel doser av preparaten. Förväxlingen ledde till att kunden fick symtom som illamående och kräkningar och blev inlagd på sjukhus.

Det är nu Lex Maria-anmält som en händelse som kunnat medföra allvarlig vårdskada. Apoteket uppger i anmälan att man vid händelsen haft en något låg bemanning men att dokumenterad kötid indikerat att arbetet trots allt flöt på bra.

Andra artiklar inom samma ämne