En av sex cancerformer orsakade av infektioner

Varje år orsakas närmare två miljoner fall av cancer av infektioner som kan förebyggas och behandlas. Det visar en analys i tidskriften Lancet Oncology.
10 maj 2012, klockan 13:13
Ämnen: 

Forskarna tittade på förekomsten av 27 cancerformer i 184 länder under 2008. Under det året inträffade 12,7 miljoner fall av cancer. Av dessa orsakades 1,9 miljoner cancerfall av humant papillomvirus, Helicobacter pylori samt hepatit B- och C-virus. Dessa infektioner orsakade livmoderhals-, tarm- och levercancer.

Förekomsten av dessa cancerformer var mycket vanligare i utvecklingsländer (i snitt 22,9 procent) jämfört med i industriländerna (7,4 procent). I länderna söder om Sahara var procentsatsen 32,7. Drygt 30 procent av cancerfallen drabbade personer under 50 år. Hos kvinnor stod livmoderhalscancer för ungefär hälften av de infektionsrelaterade cancerfallen, medan lever- och magcancer stod för 80 procent av fallen hos män.

Forskarna skriver i artikeln att tillämpning av befintliga offentliga hälsometoder för prevention av infektioner, såsom vaccination, säkrare infektionspraxis eller antimikrobiella behandlingar, skulle kunna ha en omfattande effekt på bördan av cancer i världen.

Andra artiklar inom samma ämne