E-cigaretter prövas i högsta instans

Högsta förvaltningsdomstolen ska nu avgöra om e-cigaretter ska klassas som läkemedel.
2 juni 2015, klockan 11:11

Den tidigare domen från kammarrätten om e-cigaretter kommer nu att prövas i Högsta förvaltningsdomstolen.

I mars bedömde kammarrätten att e-cigaretter som innehåller nikotin ska betraktas som läkemedel, vilket Läkemedelsverket vill, och kan därför inte säljas utan att produkten godkänts som detta.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat att målet har beviljats prövningstillstånd.

Andra artiklar inom samma ämne