Diskussion om att anmäla för överförskrivning av antibiotika

I Storbritannien diskuteras om läkare som överförskriver antibiotika ska anmälas. Allmänläkarna menar att det är kontraproduktivt.
8 september 2015, klockan 9:09

För sju år sedan lanserade NICE, den brittiska motsvarigheten till Socialstyrelsen, nya riktlinjer vid förskrivning av antibiotika.Men riktlinjerna har svårt att få fäste.

År 2013 -2014 förskrevs det 41,6 miljoner recept för antibiotika i landet. Om riktlinjerna från 2007 följts hade de varit cirka 10 miljoner färre, enligt NICE. 
För att komma åt det NICE menar är en överförskrivning föreslår nu Mark Baker chefen för kliniskt centrum vid NICE, att läkare som konsekvent överförskriver antibiotika, som en sista utväg, bör rapporteras till tillsynsmyndigheten GMC, General Medical Council.

Organisationen för de brittiska allmänläkarna protesterar mot förslaget och hävdar, enligt Pharmaceutical Journal, att varje antydan om att läkare bör rapporteras till tillsynsmyndigheten är kontraproduktivt och gagnlöst.

Andra artiklar inom samma ämne