Cancermediciner för 100 miljarder dollar

De globala utgifterna för cancerläkemedel under 2014 nådde en rekordnivå motsvarande 820 miljarder svenska kronor.
8 maj 2015, klockan 13:13

Enligt det internationella analysinstitutet IMS Health ökar de globala utgifterna som går till cancermediciner stadigt. Enligt institutets nya rapport har ökningen varit 10 procent under 2014 och nådde då toppnivån för utgifter på 100 miljarder dollar, vilket motsvarar 820 miljarder svenska kronor. 2010 var beloppet 75 miljarder dollar.

USA stod för 42 procent av utgifterna men de fem största europeiska länderna lägger en större procentandel av sina läkemedelsbudgetar på cancerläkemedel än vad USA gör, 14,7 respektive 11,3 procent.

Under de senaste fem åren har 45 nya cancerläkemedel lanserats för 53 indikationer. Förra året kom tio nya mediciner varav hälften var biologiska preparat och två immunoterapier men det finns stora regionala skillnader i världen för var läkemedlen hittills lanserats.

Rapporten visar också att överlevnaden vid cancersjukdom ökat konstant de senast 20 åren. I till exempel USA lever två tredjedelar fem år efter de fått en diagnos, 1990 levde bara hälften lika länge.

Läs mer i rapporten

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

3 Kommentarer

Var kan man ta del av den rapport som det skrivs om, finns den t ex på nätet?

Förlåt, den tidigare länken fungerade inte. Nu kan du hitta rapporten längst ned i artikeln eller här: http://www.imshealth.com/portal/site/imshealth/menuitem.762a961826aad98f...

Tack!

Andra artiklar inom samma ämne