Barnvaccinationer orsakar inte autism

Ytterligare en stor studie hittar inget samband mellan MPR-vaccin och autism.
22 april 2015, klockan 10:10

Att kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR-vaccin, skulle ge en ökad risk för autism saknar helt några bevis, men uppfattningen fortsätter ändå att spridas. Nu visar ytterligare en studie att vaccinering inte ger någon ökad risk.

Nästan 96 000 barn som fått MPR-vaccin följdes upp i en amerikansk studie. Nästan 2000 av deltagarna hade ett äldre syskon med autism vilket ses som en riskfaktor för att också få sjukdomen. Deltagarna följdes till att de var minst fem år och autism diagnostiseras i medeltal före fyra och ett halvt års ålder i USA.

Forskarna hittade inga samband mellan MPR-vaccinationer och autism i någon ålder bland barnen. Detta gällde även för barnen i högriskgruppen.

Studien analyserade data från en stor databas hos ett hälsovårdsförsäkringsbolag och finansierades av den amerikanska hälsomyndigheten, NIH. Deltagarna kom från hela landet.

Att autism är vanligare hos syskon har lett till att föräldrar med ett autistiskt barn ibland väljer att inte vaccinera yngre syskon. Forskarna såg en sådan tendens i studiematerialet. Däremot fann de ingen koppling till att få autism och vaccination bland dessa högriskbarn.

Studien är publicerad i tidskriften JAMA.

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

2 Kommentarer

The mass of scientific evidence compiled by researchers clearly indicates that the incidence of autism occurs following vaccination and is most closely associated with the schedule of vaccines culminating in the MMR vaccine. That vaccines suppress natural immune function is not in dispute e.g. those with naturally low levels of immune function (immigrants from tropical climates) show greater predisposition to autistic spectrum disorders.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364648/

Margareta, värt att notera är att författaren till artikeln du hänvisar till refererar till bl.a. A Wakefields artikel publicerad i Lancet 1998. Wakefields artikel drogs tillbaka 2010 pga bl.a. manipulerade data. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kontroversen_om_MPR-vaccinet

Andra artiklar inom samma ämne