Astrazeneca försöker igen

För två år sedan avbröt Astrazeneca de kliniska studierna på olaparib. Nu ger man substansen en andra chans.
5 september 2013, klockan 8:08

Efter att olaparib misslyckades att nå önskvärd effekt i total överlevnad mot äggstockscancer i en fas II-studie valde Astrazeneca att lägga ner utvecklingsprogrammet. Nu har företaget återupptagit forskningen på substansen och påbörjat en fas III-studie.

Denna studie fokuserar på olaparib som behandling för patienter med BRCA-muterad äggstockscancer. Studien mäter progressionsfri överlevnad hos patienter med BRCA-muterad äggstockscancer som får underhållsbehandling med olaparib som monoterapi. I den ena delen av studien ingår patienter som svarat helt eller delvis på första linjens behandling med cytostatika och i den andra delen studeras de patienter som fått återfall.

Kvinnor med mutation i BRCA1- och BRCA2-generna har en kraftigt ökad risk för bröstcancer eller äggstockscancer. 

Andra artiklar inom samma ämne