Apotekare förbättrade följsamheten

Följsamheten blev bättre med apotekarledd övervakning tillsammans med lämpliga patienter.
20 april 2015, klockan 10:10

Patienternas följsamhet till förskrivningen av nya antikoagulantia varierar kraftigt mellan olika amerikanska kliniker, enligt en studie. Forskarna fann också att följsamheten förbättrades på sajter där man använde sig av apotekarledd övervakning tillsammans med lämpligt patienturval.

Längre uppföljning förbättrade också följsamheten liksom ett noggrannare urval av patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer.
Studien som nyligen publicerats i JAMA omfattade närmare 5 000 patienter från generiska kliniker samt intervjuer med apotekare. Följsamheten var totalt 74 procent. Men den varierade en hel del mellan de olika klinikerna, liksom den apotekarledda övervakningen.
Forskarna menar att de visat hur olika ledningsstrategier kan påverka följsamheten.

Läs mer i studien.

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

2 Kommentarer

Tacksam om Ingert även kan publicera länken till artikeln i JAMA med 5000 patienter som pekar på att följsamheten blev bättre med Apotekarledd övervakning, som ni skrev om den 20 april i Läkemedelsvärlden.

Nu ligger länken efter artikeln.

Andra artiklar inom samma ämne