Antidot på väg mot godkännande

Ett motmedel mot det blodförtunnade medlet Pradaxa har fått grönt ljus för godkännande i Europa.
29 september 2015, klockan 8:08

Det är läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim som blivit först med att få fram en antidot mot sitt blodförtunnande läkemedel Pradaxa, dabigatran, som är ett av de nyare blodförtunnade medlen.

Praxbind, idarucizumab, verkar inom några minuter och blodet hade i en studie fortsatt normal levringsförmåga efter tolv timmar hos de allra flesta i en studie som ligger till grund för godkännandet.
Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP, har nu rekommenderat att Praxbind godkänns i Europa. Inom ett par månader förväntas EU-kommissionen fatta samma beslut.

Andra artiklar inom samma ämne