Ännu ett ADHD-läkemedel

En behandling som inte är ett centralstimulerande medel har godkänts för behandling av barn och ungdomar med ADHD.
23 september 2015, klockan 8:08

Läkemedlet som godkänts av EU och marknadsförs av företaget Shire har handelsnamnet Intuniv.

Läkemedlet innehåller den aktiva substansen guanfacin-hydroklorid och är ett långverkande, inte centralstimulerande medel som ska tas en gång om dagen.
Intuniv är godkänt för barn och ungdomar från 6 till 17 år. Det ska användas för patienter där centralstimulantia inte är lämpligt, inte tolereras eller inte varit effektiva. Läkemedlet ska, som andra ADHD-läkemedel, ingå i ett omfattande behandlingsprogram med både psykologiska och sociala stödåtgärder.

Vanligaste rapporterade biverkningarna i studier är bland annat trötthet, slöhet och huvudvärk. Biverkningarna är dosberoende.
Idag finns en mängd olika läkemedel godkända för behandling av ADHD hos barn och vuxna. Prevalensen för barn i skolåldern beräknas till 3 till 10 procent i de flesta studier.

Andra artiklar inom samma ämne