”MDMA ett val om inget annat hjälpt”

Men innan ecstasy kan komma att användas kliniskt för behandling av PTSD krävs större studier och mer forskning, säger psykiatern Hans Peter Søndergaard.

8 september 2017, klockan 09:53
0

Hans Peter Søndergaard.

Dagens behandlingar av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, hjälper ungefär 50 procent av patienterna, enligt Hans Peter Søndergaard, specialist i allmänpsykiatri med mångårig erfarenhet inom området.

I skenet av detta ser han positivt på utvecklingen av nya behandlingsalternativ för de allra sjukaste patienterna. Hans Peter Søndergaard är också försiktigt positiv den amerikanska läkemedelsmyndighetens klassificering av MDMA-kompletterad psykoterapi som en ”genombrotts behandling”, som Läkemedelsvärlden.se skrev om för en tid sedan.

– Har man prövat allt och ingenting fungerar har jag inga problem med att det behandlingsprotokollet används, säger han.

Hans Peter Søndergaard påpekar dock att det än så länge är få och små studier som gjorts med MDMA, vanligen benämnt som ecstasy, och att det behövs mycket mer vetenskapligt underlag för att terapin ska kunna användas i någon större skala.

Dessutom är det svårt att bedöma den farmakologiska effekten av behandling av MDMA, även med en placebogrupp, eftersom den narkotikaklassade substansen har getts i kombination med långvariga sessioner av psykoterapi.

– Betydelsen av MDMA kan i sig vara ganska perifer, medan trans-liknande fenomen, vare sig de framkallats på kemisk väg eller med psykologiska metoder, kan vara den aktiva ingrediensen, säger Hans Peter Søndergaard.

I en pilotstudie med 20 patienter med svår PTDS har medarbetare till Hans Peter Søndergaard undersökt effekten av bild- och musikterapi som inslag i behandlingsprotokollet. Studien är ännu inte publicerad, men Hans Peter Søndergaard är nöjd med resultaten.

– De är förbluffande ur mitt perspektiv, säger han, och påpekar att även behandlingsprotokoll med MDMA ofta innefattar musik.
– Patienter med långvarig och svår sjukdom har tappat förmågan att lugna ner sig själva och behöver hjälp med det. Där kan musik hjälpa och har man svårt att tala om saker kan bilder och samtal kring dem vara en framkomlig väg, säger Hans Peter Søndergaard.

Dagens läkemedelsbehandling av patienter med PTSD består i huvudsak av ssri-läkemedel som förstahandspreparat, men också av bensodiazepiner och antipsykosläkemedel.

– Det är läkemedel med en ganska begränsad effekt på PTSD och som dessutom kan skapa ett beroende, och det behövs helt klar forskas mer inom området.

Hans Peter Søndergaard tror inte att MDMA kommer att föras in i behandlingen i den svenska sjukvården inom någon snar framtid.

– Innan dess behövs mer forskning och noggrann utvärdering av varje steg i behandlingen.