Läkemedelsverket gör fler inspektioner på apotek

Förra året gjordes 86 fältinspektioner. I år ska närmare 100 inspektioner genomföras, meddelar myndigheten.

14 mars 2017, klockan 14:53
0

Även arbetet med att informera om regelverket kommer att intensifieras. Bland annat har man redan börjat med att skicka ut nyhetsbrev med information till apoteken.

Under 2016 fick Läkemedelsverket in 182 anmälningar om avvikande händelser på apotek. För första gången beslutade myndigheten under förra året att återkalla fyra apotekstillstånd på grund av risker för patientsäkerheten. Det skriver Läkemedelsverket på sin hemsida i samband med att tillsynsrapporten för öppenvårdsapotek för 2016 publiceras.

– Vi som tillsynsmyndighet kan aldrig tumma på patientsäkerheten. Vi kommer under de närmaste åren utveckla vår verktygslåda runt hur vi inspekterar och tillsynar apoteksmarknaden, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Av anmälningarna, som ingår i myndighetens administrativa tillsyn, som inkom till Läkemedelsverket under förra året bestod cirka 40 procent av enskilda felexpeditioner. Felexpeditionerna handlade ofta om att en farmaceut inte noterat förskrivarkommentarer eller inte uppmärksammat en felaktigt förskriven dos. Förväxlingar av etiketter mellan läkemedelsförpackningar och att fel styrka på ett läkemedel expedierats var andra vanliga misstag.

Omkring 20 procent av anmälningarna handlade om rån eller inbrott.

Även förra årets antal inspektioner, 86 stycken, innebar en stor ökning jämfört med tidigare år. Av dem var de flesta fullskaliga inspektioner av hela verksamheten. Ett antal oanmälda temainspektioner av egenvården genomfördes också. Under 2018 planeras antalet inspektioner att utökas ytterligare.