Politik

Nytt förslag: Fler ska få förskriva Naloxon

För att öka tillgängligheten föreslås bland annat att sjuksköterskor ska kunna förskriva opioid-motmedlet.

”Det är många goda krafter drar åt rätt håll”

Det har varit ett bra life science-år, trots att Sverige missade EMA, skriver Lars Dagerholt i årets sista blogg.

Elektroniska recept blir standard

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har utrett frågan om e-recept och kommit fram till att elektronisk förskrivning ska vara huvudregeln för humanläkemedel.
Annons

Uppsala säte för nya Etikprövningsmyndigheten

Placeringen ska underlätta samverkan med Läkemedelsverket och andra myndigheter.

Otydligt vad partierna vill inom forskningsområdet

De politiska partiernas forskningspolitik tycks vara okänd för de flesta. Det visar undersökningen VA-barometern

Rekordstora beslag av tramadol hittills i år

Nästan dubbelt så mycket av det narkotikaklassade läkemedlet har beslagtagits jämfört med förra året.

Klart med lagförslag om antroposofmedel

Ändringarna som krävs för att genomföra beslutet om antroposofmedel finns nu som en lagrådsremiss.

Viagra blir receptfritt i Storbritannien

Storsäljaren för erektil dysfunktion kommer att säljas som farmaceutsortiment på apotek. Förhoppningen är att försäljningen av förfalskade läkemedel ska minska.

Överprissättning av sköldkörtelhormon

Bolaget har med en chockhöjning av priset missbrukat sin marknadsställning, anser brittiska konkurrensverket.

Vivaldi building ska rymma EMA:s verksamhet

EU:s läkemedelsmyndighets nya högkvarter är döpt efter den italienska tonsättaren.

”Sverige hade blivit ett bra värdland för EMA”

Ambassadör Christer Asp har lagt månader av arbete på att få EU:s läkemedelsmyndighet till Stockholm.
2

EMA till Amsterdam

Den europeiska läkemedelsmyndighetens nya hemland kommer att bli Nederländerna. Det beslutade unionens länder efter en omröstning i tre steg.

Förordning har gett fler läkemedel för barn

Men fortfarande utvecklas få nya cancerläkemedel för de yngsta, visar en ny rapport från EU-kommissionen.

”Har plockat poängstöd de senaste dagarna”

Ambassadör Christer Asp är hoppfull inför måndagens omröstning i Bryssel om det nya värdlandet för EMA.

Regeringen utvärderar medicinsk-etiskt råd

Den snabba utvecklingen gör att verksamheten vid Statens medicinsk-etiska råd ska ses över.

Nya regler kan ge färre medicintekniska produkter

Effekten av ökade krav på granskning av produkter och anmälda organ diskuterades på Läkemedelskongressen.