Politik

”Utredningens förslag bör inte genomföras”.

Vetenskapsakademien och Statens medicinsk-etiska råd sågar den nyligen framlagda etikutredningen.

Strandhäll stänger inte dörren om lag

Redovisning av läkemedelsbolagens ersättning till läkare bör lagstadgas, enligt en ny studie. I flera länder, däribland Sverige, bygger systemet på självrapportering.

En miljard extra för läkemedelsförmånerna

Bidraget för läkemedelsförmånerna höjs. Det framkommer i regeringens vårändringsbudget.
Annons

Patientmedverkan fokus i ny läkemedelsstrategi

Stockholms läns landsting har tagit fram en ny femårig strategi för läkemedelsarbetet i regionen.

Cancermedel först ut i nytt samarbete

Snart kan det räcka med att göra en hälsoekonomisk utvärdering för Sverige, Norge och Finland. Målet är att nya läkemedel ska nå patienterna snabbare.

Stor risk för läkemedelsbrist vid kris

Det saknas beredskap för en tryggad läkemedelsförsörjning vid händelse av krig eller kris. Det visar en ny rapport från Riksrevisionen.

Så många danskar har fått cannabis

Sedan årsskiftet kan danska patienter få cannabis utskrivet mot recept. Färska siffror visar att knappt 90 personer fått recept på cannabis under januari månad.

Nu läggs lagförslag som ska ge billigare läkemedel

Regeringen vill att läkemedel som inte ingår i förmånen när det går ska bytas ut mot ett som ingår i förmånen.
Annons

Nu ska marknaden för nätläkare utredas

Regeringen ger Göran Stiernstedt i uppdrag att utreda vilken vård som är lämplig att erbjuda via digitala tjänster.

Nationell läkemedelslista kan vara på plats om två år

I dag fattar regeringen beslut om de lagförslag som krävs för en samlad nationell läkemedelslista.

Ny kampanj vill se mer vetenskap i valrörelsen

Med frågan Hur vet du det? vill föreningen Vetenskap och Allmänhet öka trycket på politikerna inför valet.

Brexit sinkar EMA:s arbete mot djurförsök

Myndighetens flytt från London till Amsterdam gör att djurförsöksarbetet prioriteras ned.

Proposition läggs om antroposofiska läkemedel

Idag lämnar regeringen ett lagförslag som tar bort särlösningen för antroposofiska medel till riksdagen.

Fortsatta medel till stöd för nyanlända farmaceuter

Miljonanslag till Apotekarsocieteten för att stödja nyanlända farmaceuters etablering på arbetsmarknaden.

Vill stärka undervisningen om antibiotika i skolan

Har lärarna tillräckligt bra förutsättningar för att lära ut om antibiotika och resistens? Nu ska frågan undersökas.
1

Steg mot förenkling för tillstånd för kliniska studier

Regeringen har fattat beslut om två lagrådsremisser för att implementera den nya EU-förordningen.