Politik

Så ska fler med hepatit C få botande behandling

Folkhälsomyndigheten ska analysera hur smitt-
spridningen kan hindras och hur fler ska få behandling.

Storbritannien utvärderar medicinsk cannabis

Det vetenskapliga stödet för medicinsk cannabis ska utvärderas, meddelar Storbritanniens inrikesminister.

Återbäring bromsar läkemedelskostnader

Trepartsöverläggningar blir allt viktigare för att dämpa ökningen av samhällets läkemedelskostnader.
Annons

Stopp för studentprojekt med journaler

Från och med nu kommer inga studenter vid Uppsala universitet att få tillgång till patientjournaler för projektarbeten. Detta efter tolkning av ett beslut från Datainspektionen.

Jacke lämnar Astrazeneca för Svenskt Näringsliv

Sverigechefen Jan-Olof Jacke lämnar företaget under året. Nu hoppas man hitta hans efterträdare internt.

Ingen tidigareläggning av vaccin mot mässling

Barn i Sverige kommer även fortsättningsvis att få den första dosen MPR-vaccin vid 18 månaders ålder.

“Vi behöver veta vad branschen vill ha”

I knappt fyra månader till finns möjlighet att komma med inspel och förslag till regeringens life science-strategi.

Utredare efterlyser mer forskning i primärvården

Primärvården ska ta större ansvar för kliniska prövningar och annan forskning, föreslår regeringens utredare.
Annons

Miljonsatsning på centrum om läkemedel och miljö

Läkemedelsverket startar på regeringens uppdrag ett kunskapscentrum för miljövänligare läkemedel.

Hon blir Vinnovas nya generaldirektör

Darja Isaksson heter innovationsmyndigheten Vinnovas nya generaldirektör. Hon tillträder tjänsten i augusti.

Den vetenskapliga allmän-
bildningen måste bli bättre

Chefredaktör Ingrid Helander bloggar om behovet av mer kunskap om vetenskapsmetodik i samhället.

Förskrivare utbildas om läkemedel och miljö

En ny webbutbildning ska ge förskrivare mer kunskap om läkemedels miljöpåverkan och hur den kan påverkas.

Läkemedelsverket ska ledas av en styrelse

Uppdaterad. Regeringen har beslutat att Läkemedels-
verket från den 1 juli ska vara en styrelsemyndighet.

Brett stöd för HPV-vaccin till pojkar

Majoriteten av remissvaren är positiva till att erbjuda även pojkar HPV-skydd inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Nu väntar regeringens beslut i frågan.

Taktik mot nya generika ska stoppas i USA

FDA publicerar en lista över originaltillverkare som försvårar utveckling av generiska läkemedel.

Skev fördelning av forskningsmedel

Manliga forskare inom cancerområdet får både större andel av tillgängliga forskningsmedel och större anslag än sina kvinnliga kollegor, visar en studie i BMJ.