Politik

Nya cancerläkemedel når inte barnen

Nuvarande EU-regler gör att många av de nya och effektiva cancerläkemedlen inte behöver utvecklas för barn. Men reglerna kan vara på väg att ändras.

”Jag förväntade mig det här remissyttrandet”

Kanslirådet Maarten Sengers om Datainspektionens nej till lagförslaget om nationell läkemedelslista.

Så vill regeringen förändra apoteksmarknaden

En försäljning av ägandet i Apoteksgruppen är en av åtgärderna som ingår i en ny proposition.

Manifestation för vetenskapen

March for Science, en global manifestation för vetenskapens värde och plats i samhället, äger rum nu på lördag i över 500 städer runt om i världen.

Tillgänglighet till Naloxon ska bli större

Två myndigheter får i uppdrag av regeringen att utreda hur Naloxon ska finnas utanför hälso- och sjukvården.  

Så ska EMA öka samarbetet med akademin

Med ett nytt treårigt ramverk vill EMA göra det lättare för myndigheten att samarbete med akademin och tvärtom.

”En snabb process är viktig för oss”

Ambassadör Christer Asp talar om vikten av att beslutsprocessen om EMA:s nya värdland inte drar iväg, på Apotekarsocietetens frukostmöte om EMA och Sverige.

”Sverige som värdland skulle gynna hela Europa”

Kampen om EMA hårdnar och vi borde tala mer om vad Sverige kan tillföra EMA än tvärtom, bloggar Karin Meyer.

WHO vill minska felaktig läkemedelsanvändning

Världshälsoorganisationen lanserar globalt program för att halvera antalet läkemedelsrelaterade skador.

Här kan EMA komma att placeras

Om den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA hamnar i Sverige kommer den att ligga i Norra Hagastaden i Solna, enligt regeringen.

Lättare att följa upp läkemedelsanvändning

Läkemedelsregistret som finns hos Socialstyrelsen ska få användas för uppföljning av enskilda läkemedel.

”Redan i lågstadiet tas de första stegen”

Lars Dagerholt bloggar om den finska skolan som har läkemedelsfostran på schemat. "Dags även i Sverige?"

”Det skulle behövas en ny utredning”

Principerna om sjukvårdens prioriteringar är 20 år gamla. De kan behöva ses över, anser etikexpert.
LÄKEMEDELSRIKSDAGEN 2017

Värdering av läkemedel knivig fråga

Årets tema på Läkemedelsriksdagen, Hur värdesätter vi medicinska resultat? sätter fingret på en av framtidens stora utmaningar.

Regeringen vill ha rådslag om framtidens cancervård

Aktörer har bjudits in för att bidra med underlag till regeringens långsiktiga arbete med cancerfrågor.

Finland vill också ha EU:s läkemedelsmyndighet

Nu ger sig även Finland in i kampen om den stora läkemedelsmyndigheten EMA efter Brexit.