Kliniska studier

Nya lagen om kliniska prövningar skjuts fram

En ny EU-förordning som reglerar alla kliniska prövningar kommer inte att träda i kraft då det var tänkt.

Kolesterol-vaccin rycker närmare klinik

En vaccinkandidat mot högt kolesterol har visat god effekt i prekliniska försök och nu utvärderas den i en fas I-studie på människor. Resultat väntas i slutet av året.
4

Ny substans testas kliniskt mot depression

Svenska forskare testar den kroppsegna substansen NPY som möjlig ny behandling av depression.
1
Annons

Ny modell ska ge snabbare svar i alzheimerstudier

Med hjälp av biomarkörer ska forskarna hitta lämpliga personer som snabbt kan rekryteras till kliniska studier.

Nytt bakslag för svensk ms-substans

Svenskutvecklade laquinimod saknar effekt mot skovvis fortlöpande multipel skleros visar ny fas III-studie.

”Människor här vill bidra till forskning”

I stort sett alla som tillfrågas om att lämna prover till biobankerna säger ja, berättar Hanna Tuhkanen, forskningskoordinator på en av de finska biobankerna.

Positiva resultat för antikropp mot migrän

Antikroppen galcanezumab för förebyggande och behandling av svår migrän visar positiva resultat i fas III.

Ingen effekt att ha med apotekstekniker på ronden

Antalet uteblivna läkemedelsdoser minskade inte när apotekstekniker medverkade vid administreringen.
Annons

Nya läkemedel testas för behandling av narkolepsi

Dagens läkemedel är utvecklade för vuxna men kliniska prövningar pågår för att även få dem godkända för barn.

Sjöbergmiljoner till ny cancersatsning

Sjöbergstiftelsen mångmiljonsatsar på att förbättra och knyta samman redan befintlig cancerforskning. Det tänkta cancercentrumet på KI blir däremot inte av.

Unik läkemedelsprövning tack vare ny klinik

För ett år sedan invigdes Hope-enheten på Karolinska. Nu har första patienten behandlats i en klinisk prövning.

Nya cancerläkemedel når inte barnen

Nuvarande EU-regler gör att många av de nya och effektiva cancerläkemedlen inte behöver utvecklas för barn. Men reglerna kan vara på väg att ändras.

”I värsta fall kan de påverka hela tillvaron”

Forskaren Angelica Lindén Hirschberg om studien som visar att det vanligaste p-pillret ger försämrad livskvalitet.

Ger inte upp om Botox som behandling av depression

Trots negativa resultat i tidig klinisk fas fortsätter Allergan utvecklingen av Botox som behandling av depression.

Så ska EMA öka samarbetet med akademin

Med ett nytt treårigt ramverk vill EMA göra det lättare för myndigheten att samarbete med akademin och tvärtom.

Antikropp bättre än kemoterapi vid ALL

Överlevnaden var signifikant längre för leukemipatienterna som behandlats med den monoklonala antikroppen blinatumomab, visar fas III-studie.