Kliniska studier

Unik läkemedelsprövning tack vare ny klinik

För ett år sedan invigdes Hope-enheten på Karolinska. Nu har första patienten behandlats i en klinisk prövning.

Nya cancerläkemedel når inte barnen

Nuvarande EU-regler gör att många av de nya och effektiva cancerläkemedlen inte behöver utvecklas för barn. Men reglerna kan vara på väg att ändras.

”I värsta fall kan de påverka hela tillvaron”

Forskaren Angelica Lindén Hirschberg om studien som visar att det vanligaste p-pillret ger försämrad livskvalitet.

Ger inte upp om Botox som behandling av depression

Trots negativa resultat i tidig klinisk fas fortsätter Allergan utvecklingen av Botox som behandling av depression.

Så ska EMA öka samarbetet med akademin

Med ett nytt treårigt ramverk vill EMA göra det lättare för myndigheten att samarbete med akademin och tvärtom.

Antikropp bättre än kemoterapi vid ALL

Överlevnaden var signifikant längre för leukemipatienterna som behandlats med den monoklonala antikroppen blinatumomab, visar fas III-studie.

Ökad överlevnad för barn med neuroblastom

En internationell studie visar att en ny kombinationsbehandling ger högre överlevnad för barn med högriskneuroblastom.

Nytt försök med antikropp mot Alzheimer

Den monoklonala antikroppen cerenezumab testas i en andra klinisk prövning på patienter med tidig Alzheimer.

Magnesium inte bättre än placebo

Tillskott med magnesium hade ingen effekt på besvär med nattliga benkramper, visar en ny klinisk studie.
8

Hjärnstimulering kan fungera vid anorexi

Personer med anorexi som fick djup hjärnstimulering, fick minskade symtom av depression och ökade i vikt.
JAKTEN PÅ EN BOT MOT ALZHEIMER

Alla patienter rekryterade i svenska Bioarctics alzheimerstudie

Resultat från det svenska bolagets fas IIb-studie väntas inom två år. ”Vi har ett innovativ target och en innovativ studiedesign”, säger vd Gunilla Osswald.

Acetylsalicylsyra kan öka chansen att bli gravid

Kvinnor med kronisk inflammation kan ha lättare att bli gravida genom att äta en låg dos acetylsalicylsyra.

Nytt bakslag för läkemedel mot Alzheimer

Läkemedelsbolaget Merck/MSD stoppar en klinisk prövning sin Bace-hämmare - saknar effekt.
1

Cannabisläkemedel gav längre överlevnad

Patienter med svåra hjärntumörer som fick cannabisläkemedel levde ett halvår längre.

PCSK9-hämmare visar klinisk effekt

PCSK9-hämmaren evolocumab minskar risken för hjärtkärlrelaterad död och hjärtinfarkt hos statinbehandlade patienter, visar resultat från en fas III-studie.

Antikropp ska testas för fetmabehandling

Fas II-studier ska inledas med substansen bimagrumab, som har visats kunna minska fetma och förhindra insulinresistens hos möss.