Kliniska studier

Antikropp bättre än kemoterapi vid ALL

Överlevnaden var signifikant längre för leukemipatienterna som behandlats med den monoklonala antikroppen blinatumomab, visar fas III-studie.

Ökad överlevnad för barn med neuroblastom

En internationell studie visar att en ny kombinationsbehandling ger högre överlevnad för barn med högriskneuroblastom.

Nytt försök med antikropp mot Alzheimer

Den monoklonala antikroppen cerenezumab testas i en andra klinisk prövning på patienter med tidig Alzheimer.

Magnesium inte bättre än placebo

Tillskott med magnesium hade ingen effekt på besvär med nattliga benkramper, visar en ny klinisk studie.
7

Hjärnstimulering kan fungera vid anorexi

Personer med anorexi som fick djup hjärnstimulering, fick minskade symtom av depression och ökade i vikt.
JAKTEN PÅ EN BOT MOT ALZHEIMER

Alla patienter rekryterade i svenska Bioarctics alzheimerstudie

Resultat från det svenska bolagets fas IIb-studie väntas inom två år. ”Vi har ett innovativ target och en innovativ studiedesign”, säger vd Gunilla Osswald.

Acetylsalicylsyra kan öka chansen att bli gravid

Kvinnor med kronisk inflammation kan ha lättare att bli gravida genom att äta en låg dos acetylsalicylsyra.

Nytt bakslag för läkemedel mot Alzheimer

Läkemedelsbolaget Merck/MSD stoppar en klinisk prövning sin Bace-hämmare - saknar effekt.
1

Cannabisläkemedel gav längre överlevnad

Patienter med svåra hjärntumörer som fick cannabisläkemedel levde ett halvår längre.

PCSK9-hämmare visar klinisk effekt

PCSK9-hämmaren evolocumab minskar risken för hjärtkärlrelaterad död och hjärtinfarkt hos statinbehandlade patienter, visar resultat från en fas III-studie.

Antikropp ska testas för fetmabehandling

Fas II-studier ska inledas med substansen bimagrumab, som har visats kunna minska fetma och förhindra insulinresistens hos möss.

Narkolepsiläkemedel kan förbättra minnet

Studie visar att det centralstimulerande läkemedlet modafinil som används vid narkolepsi kan förbättra närminnet hos personer med depression.
2

Förkylningsspray inte bättre än placebo

En klinisk studie med munsprayen Coldzyme visar att den inte har bättre effekt än placebo.

Allvarlig biverkan stänger svensk myelomstudie

Fas II-studien med Bioinvents antikropp mot multipelt myelom läggs ned efter rapport om en allvarlig händelse kopplad till substansen.

Negativt för kombination mot prostatacancer

En kombination av läkemedlen mot prostatacancer Xtandi och Zytiga visade sig inte ha den effekt man hoppats på. Någon längre tids överlevnad utan att sjukdomen förvärrades uppnåddes inte.

Avgifterna från Läkemedelsverket höjs

Avgifterna som Läkemedelsverket tar ut för sina olika verksamheter kommer att höjas. Men någon drastisk prishöjning för kliniska prövningar som myndigheten ville ha blir det inte.