Kliniska studier

Transplantation innebär genombrott för MS-sjuka

Patienter med skovvis multipel skleros tycks kunna bli helt friska med hjälp av blodstamcellstransplantation.

Mer strålning ger inte bättre överlevnad

Högre stråldoser ger inte bättre överlevnad för patienter med prostatacancer, visar en amerikansk studie.

Litium bäst vid bipolär sjukdom

Patienter med bipolär sjukdom hade lägre risk för återinläggning på sjukhus om de behandlades med litium jämfört med andra stämningsstabiliserande läkemedel.

Cannabissubstans inte bättre än placebo

Cannabinoiden CBDV hade inte bättre effekt än placebo på patienter med epilepsi, enligt en klinisk fas II-studie.

Ny substans effektiv mot cancermutation

Substansen larotrectinib visar god effekt vid behandling av både vuxna och barn med TRK-muterad cancer.

Antidepressiva bättre än placebo mot depression

I en stor metaanalys har forskare undersökt och rangordnat effekten av 21 antidepressiva substanser.

RA-läkemedel inte bättre mot smärta än placebo

Hydroxiklorokin gav inte bättre resultat mot smärta vid behandling av artros i händerna, visar en ny studie.

Fortsatt goda resultat
för Spinraza

Även vid den näst svåraste formen av spinal muskelatrofi fungerar läkemedlet, visar en ny fas 3-studie.

Fettsyra testas mot ögonsjukdom

Låga nivåer av arakidonsyra tycks öka risken för extremt tidigt födda barn att utveckla ögonsjukdomen ROP. Nu inleds en klinisk studie på tre svenska sjukhus.

Steg mot förenkling för tillstånd för kliniska studier

Regeringen har fattat beslut om två lagrådsremisser för att implementera den nya EU-förordningen.

Få patienter deltar i kliniska prövningar

Av de patienter som deltar utgör barn och unga endast fem procent, visar en ny rapport från Vetenskapsrådet.

Kortare sjuktid med steroider vid sepsis

Värdet av steroider som tilläggsbehandling vid septisk chock har varit oklart. Ny forskning visar att de kan förkorta den akuta sjuksfasen och tid med intensivvård.

Svensk vaccinkandidat mot influensa testas på äldre

I en ny klinisk studie ska Eurocine Vaccines undersöka sitt nasala influensavaccin på personer över 55 år.

Genvarianter kan påverka depressionsbehandling

Analys av aktiviteten hos nedbrytningsenzym ger en mer träffsäker behandling med ssri-läkemedel.

Posititvt resultat för CBD mot psykossjukdom

Cannabisämnet minskade de psykotiska symtomen mer än placebo på personer med schizofreni.
1

Strikt diet gav friska värden vid diabetes typ 2

”Vi ser en vattendelare för diabetes” säger professor Roy Taylor om resultaten från brittisk studie.
1