Kliniska studier

Strikt diet gav friska värden vid diabetes typ 2

”Vi ser en vattendelare för diabetes” säger professor Roy Taylor om resultaten från brittisk studie.
1

Esmya ska granskas efter allvarliga leverskador

Läkemedlet som ges för behandling av myom, och som även testas för behandling av pmds, ska granskas.

Denguevaccin ger värre sjukdom hos vissa

Nya studier visar att vaccinet Dengvaxia inte bör ges till personer som inte tidigare smittats av denguevirus.
Annons

Individanpassat vaccin testas mot solida tumörer

Första patienterna har doserats i en fas I-prövning med ett vaccin skräddarsytt utifrån patientens tumör.

Ökat intresse att förskriva cannabis som medicin

Ansökningarna att förskriva cannabis på licens har ökat rejält det senaste året. Hittills har ungefär hälften fått ja.
1

Läkemedel för skydd mot njurskada verkningslöst

Läkemedel som ges mot kontrastmedelsinducerad njurskada är inte är bättre än placebo, visar studie.

Hot om bioterror gav snabbstart för ebolavaccin

Mindre än ett år efter ebolautbrottet i Västafrika nådde sin kulmen inleddes fas III-prövningar med ett vaccin.

”Död inte alltid ett känsligt utfall”

Enligt en nyligen publicerad artikel varken förlänger eller förbättrar många cancerläkemedel livet. CHMP:s chef Tomas Salmonson är förvånad över artikeln.
Annons

Positiva resultat för studie med zikavaccin

En vaccinkandidat har testats i en studie på 40 friska individer. Alla utvecklade antikroppar mot zika.

Nytt alzheimerläkemedel misslyckas i fas III

Substansen förbättrade inte kognition och livskvalitet hos patienter med mild till måttlig sjukdom.

Avföringstransplantation möjlig behandling av hiv

Tarmfloran har stor betydelse för att hålla hiv-infektion i schack, visar en ny doktorsavhandling.

Probiotika ändrar bakterier vid cancer

Patienter med tjocktarmscancer som fick probiotika hade fler bakterier av en sort som hämmar cancerceller än de som inte fick probiotika, visar en ny studie.

Danskt vaccin mot prostatacancer utan effekt

Fas III-studien med läkemedelskandidaten Prostavac läggs ner efter en interimsanalys.

Ökar överlevnaden i svår lungcancer

Astrazenecas PD-L1-hämmare Imfizi förlänger tiden utan förvärrad sjukdom för patienter med en svårbehandlad typ av lungcancer. Det visar nya studieresultat.

Hopp för bättre skydd mot frakturer

Substansen romosozumab som behandlar benskörhet minskade risken för frakturer, visar en klinisk studie gjord vid bland annat Sahlgrenska akademin.

Ökad överlevnad med nivolumab vid melanom

Nivolumab ensamt eller i kombination med ipilimumab ökade överlevnaden hos patienter med melanom.