Ivo-ärenden

Missade trombosprofylax – patient avled

Patient som opererat lungan fick blodproppshämmare ordinerat för fel vårdtillfälle. Dog i hjärtinfarkt.

Felaktig expediering ledde till överdosering

Läkemedlet fick inte hämtas ut av patienten själv, stod det i doseringstexten.

Patient fick hundra gånger för mycket smärtlindring

Hittades okontaktbar och fick läggas in för intensivvård. Patienten avled efter några dygn på sjukhuset.
Annons

Apotek expedierade läkemedel med fel styrka

Spädbarn fick tio gånger för hög styrka av antibiotika och började kräkas efter två doser.

För tidigt född fick för höga doser K-vitamin

Vid två tillfällen ordinerades fel dos av läkemedlet. Först efter tre veckor upptäcktes misstaget.

Stesolid lämnades ut felaktigt och såldes vidare

Farmaceut expedierade både lugnande medel och insomningstabletter till en kund, som sedan sålde läkemedlet vidare. Personen som köpte överdoserade det lugnande medlet.

Fick veckodos av läkemedel varje dag

En patient med kronisk reumatisk sjukdom fick veckodos av ett cellgiftspreparat varje dag i en vecka.

Barn fick tio gånger för hög dos morfin

Ett barn som vårdades på en barnmedicinsk avdelning på Skånes universitetssjukhus i augusti i år, fick en tio gånger för hög dos av morfin. Orsaken var en förväxling mellan milligram och milliliter.
Annons

Apotek expedierade abortläkemedel felaktigt

Läkaren fick inte förskriva abortläkemedlet, men gjorde det ändå och apoteket expedierade.
1

Receptarier polisanmälda för falsk expediering

Tre apoteksanställda i Göteborgsområdet har polisanmälts av Ivo. De misstänks ha expedierat receptbelagda läkemedel utan korrekt underlag.
2

Fick fel läkemedel vid kateterspolning

En svårt sjuk patient fick av misstag fel läkemedel vid spolning av central venkateter och avled senare.

Fick för låg dos kortison vid cancerbehandling

Ett barn fick för låg dos kortison i samband med en cancerbehandling.

Lungtransplanterad patient fick fel vaccin

En 17-årig lungtransplanterad patient gavs av misstag levande försvagat influensavaccin istället för avdödat vaccin.

Fick för lite smärtstillande inför operation

En patient fick för låg dos av sitt ordinarie smärtstillande läkemedel inför en operation. Oregelbunden hjärtrytm upptäcktes och operationen avstyrdes.

Fick fel vaccinspruta

En patient fick av misstag fel vaccinspruta på en vårdcentral. Händelsen lex Maria-anmäldes och har nu utretts av Inspektionen för vård och omsorg.

Barn fick tio gånger för hög dos

En tvåårig pojke fick tio gånger för hög dos antibiotika utskriven. Felet upptäcktes först vid ett tredje expeditionstillfälle vid ett tredje apotek.
2