Ivo-ärenden

Patient avled av blödning i magtarmkanalen

Hade fått blodproppshämmare samtidigt som han stod på blodförtunnande med acetylsalicylsyra.

Patient fick allvarlig vårdskada av läkemedel

Patienten drabbades av muskelsönderfall och fick vårdas inneliggande på sjukhus i fyra månaders tid.
1

Barn fick 12 gånger för hög dos av fel läkemedel

En bebis på åtta månader på Karolinska sjukhuset fick av misstag fel slags läkemedel och i för hög dos.
2
Annons

IVO riktar kritik mot NKS Barnavdelning

Nya Karolinska har inte säkerställt att kraven på en god och säker vård har uppfyllts, skriver myndigheten.

Narkotika stals från operationsavdelning

Föruppdragna sprutor med opiater upptäcktes vara utspädda till lägre koncentration än vad som markerats.

Medicinering uteblev då nytt recept saknades

Patienten fick inte sina mediciner under ett par dagar. Drabbades av krampanfall och fick föras till sjukhus.
1

Neuroleptika lämnades ut till kund som överdoserade

Trots notering om att läkemedlet endast fick hanteras av personal fick kunden hämta ut hundra tabletter.
1

Fick penicillin trots dokumenterad allergi

Patienten fick tas till intensivvårdsavdelning med lågt blodtryck och hudavlossning.

Epilepsimedicin sattes ut av misstag

När patienten fick ett krampanfall uppmärksammades epilepsin och att läkemedelsbehandling saknades.

Barn avled på sjukhus av infektion efter skalltrauma

Fick inte pneumokockvaccin efter ett skalltrauma. Två månader senare avled barnet i pneumokocksepsis.

Patient hade tre depotplåster samtidigt

Gamla plåster togs inte bort. Patienten blev medvetandesänkt och fick föras till sjukhus.

Marknadsföring av Voltaren gel ger nya böter

Glaxosmithkline får böta för tre reklamfilmer som bedöms vara vilseledande och bryta mot god branschsed.

Patient fick tre gånger för hög dos läkemedel

Under nästan två veckor fick patienten, som vårdas i hemsjukvård, för hög dos blodtryckssänkande medicin.

Barn fick andningsstopp av fel läkemedel

En sjuårig flicka med spinal muskelatrofi fick muskelavslappnande istället för magsårsmedicin.

Kvinna avled efter väntan på akutmottagningen

Patienten fick inte antibiotika i tid på grund av vårdplatsbrist, skriver sjukhuset i en lex Maria-anmälan.

Farmaceut tog ut narkotika ur dospåsar på apotek

IVO riktar nu kritik mot farmaceuten som tog ut tabletter ur en kunds dospåsar utan att kontakta förskrivaren.