Ivo-ärenden

Kvinna avled efter väntan på akutmottagningen

Patienten fick inte antibiotika i tid på grund av vårdplatsbrist, skriver sjukhuset i en lex Maria-anmälan.

Farmaceut tog ut narkotika ur dospåsar på apotek

IVO riktar nu kritik mot farmaceuten som tog ut tabletter ur en kunds dospåsar utan att kontakta förskrivaren.

Barn fick för lite narkos under operation

Ett barn som opererades fick av ett misstag inte sövningsmedlet under en tid under operationen.
Annons

Barn ordinerades toxisk dos paracetamol

Ett barn som vägde elva kilo ordinerades Alvedon i normaldos för en vuxen person.

Patient blev utan Trombyl – drabbades av stroke

Vårdcentralen missade att förnya receptet på det blodförtunnande läkemedlet.

Fel etiketter från apotek ledde till felmedicinering

En patient som fått etiketterna på sina läkemedel förväxlade felmedicinerade i två månader.

Fel läkemedel ledde till ambulansutryckning

På grund av utebliven identitetskontroll fick vårdtagare förväxlade läkemedel av hemtjänstpersonal.

För tidigt född fick insulin i stället för Heparin

Händelsen inträffade på ett sjukhus i Västra Götaland och har anmälts som allvarlig vårdskada.
Annons

Fick anafylaktisk reaktion på vårdcentral

En man som tidigare reagerat på Voltaren fick två injektioner av läkemedlet i smärtlindringssyfte.

Expedierade läkemedel utan giltigt recept

Inspektionen för vård och omsorg inleder en tillsyn av ett apotek i Värmland efter en anmälan från en läkare.

Missade trombosprofylax – patient avled

Patient som opererat lungan fick blodproppshämmare ordinerat för fel vårdtillfälle. Dog i hjärtinfarkt.

Felaktig expediering ledde till överdosering

Läkemedlet fick inte hämtas ut av patienten själv, stod det i doseringstexten.

Patient fick hundra gånger för mycket smärtlindring

Hittades okontaktbar och fick läggas in för intensivvård. Patienten avled efter några dygn på sjukhuset.

Apotek expedierade läkemedel med fel styrka

Spädbarn fick tio gånger för hög styrka av antibiotika och började kräkas efter två doser.

För tidigt född fick för höga doser K-vitamin

Vid två tillfällen ordinerades fel dos av läkemedlet. Först efter tre veckor upptäcktes misstaget.

Stesolid lämnades ut felaktigt och såldes vidare

Farmaceut expedierade både lugnande medel och insomningstabletter till en kund, som sedan sålde läkemedlet vidare. Personen som köpte överdoserade det lugnande medlet.