Godkännanden

Män och kvinnor får olika psoriasisbehandling

Ljusbehandling, systemiska och biologiska läkemedel ges i högre grad till manliga patienter.

Spinal muskelatrofi kan få godkänd behandling

Hittills finns inget godkänt läkemedel för den genetiska och ofta dödliga sjukdomen spinal muskelatrofi i EU.

Läkemedelsmyndigheten i USA snabbare än EMA

Analys visar att FDA har godkänt fler läkemedel på kortare tid jämfört med den europeiska myndigheten.

Tidigt ok för särläkemedel mot neuroblastom

Barn från och med ett år kan få behandling mot neuroblastom efter rekommendation av CHMP.

Allt fler unga får sömnmedlet melatonin

Förskrivningen av melatonin ökade kraftigt under förra året, visar nya siffror från Socialstyrelsen. Även förskrivningen av antidepressiva fortsätter att öka.

Astrazeneca får avslag från FDA för andra gången

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten avslår bolagets ansökan för ett läkemedel mot hyperkalemi.

Hormonbehandling får tummen upp av CHMP

Ett nytt läkemedel för den ovanliga endokrina sjukdomen hypoparathyrodism kan snart finnas på marknaden.

”Det är ingen dammlucka som öppnas”

Läkemedelsverkets beslut att tillåta medicinsk cannabis till två patienter innebär inget ändrat regelverk.

En av fem med psoriasis får otillräcklig behandling

Trots över tre månaders behandling hade nästan en femtedel besvär av sin psoriasis, visar ny studie.

Nytt godkännande gör Keytruda till förstahandsval

PD1-hämmaren får utökad indikation vid behandling av lungcancer efter beslut i EU-kommissionen.

Ny behandling mot tuberkulos prövas

En klinisk studie har inletts för att hitta en radikalt förbättrad behandling mot tbc. En framgångsrik behandling skulle kunna rädda hundratusentals liv om året.

Åtta rekommenderade godkännanden i januari

Året inleddes med flera nya läkemedel när EMA:s vetenskapliga kommitté möttes.

Färre nya substanser förra året jämfört med 2015

Bara 27 nya substanser rekommenderades ett godkännande av EMA under förra året.

”Du som mottagare har ansvar för spridningen”

Källkritik är viktigare än någonsin och som mottagare av information, sann eller falsk, avgör du vilken effekt den får, bloggar Ingrid Helander.

Vill utöka vaccinationsprogrammet

Läkare har studerat infektionsfall hos barn mellan 2008 och 2013, och konstaterar att utökade vaccineringar skulle minska behovet av sjukhusvård.

Nytt RA-läkemedel till patienter i Europa

Den europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar att en ny typ av läkemedel för behandling av reumatoid artrit godkänns i EU.