Godkännanden

Oenighet försenar beslut om EMA-flytt

Ett antal av EU:s medlemsländer ansåg att ansökningsprocessen var orättvis. Nu skjuts omröstningen och beslutet om EMA:s nya hemvist upp en månad.

Snabb process för nya hepatit C-läkemedel

Två nya läkemedel mot hepatit C fick rekommenderat godkännande vid CHMP:s senaste möte.

WHO delar in antibiotika för att förhindra resistens

Världshälsoorganisationen delar in antibiotika i tre kategorier i sin lista över livsnödvändiga läkemedel.
Annons

Framtiden i fokus på läkemedelskongress

Framtidens läkemedelsutveckling inledde kongressen PSWC som startade på allvar i Stockholm i dag måndag.

Positivt ha med patienter när läkemedel godkänns

Efter ett avslutat pilotprojekt står det klart att EMA vill fortsätta ha med patienter vid utvärdering av läkemedel.
1

Män och kvinnor får olika psoriasisbehandling

Ljusbehandling, systemiska och biologiska läkemedel ges i högre grad till manliga patienter.

Spinal muskelatrofi kan få godkänd behandling

Hittills finns inget godkänt läkemedel för den genetiska och ofta dödliga sjukdomen spinal muskelatrofi i EU.

Läkemedelsmyndigheten i USA snabbare än EMA

Analys visar att FDA har godkänt fler läkemedel på kortare tid jämfört med den europeiska myndigheten.
Annons

Tidigt ok för särläkemedel mot neuroblastom

Barn från och med ett år kan få behandling mot neuroblastom efter rekommendation av CHMP.

Allt fler unga får sömnmedlet melatonin

Förskrivningen av melatonin ökade kraftigt under förra året, visar nya siffror från Socialstyrelsen. Även förskrivningen av antidepressiva fortsätter att öka.

Astrazeneca får avslag från FDA för andra gången

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten avslår bolagets ansökan för ett läkemedel mot hyperkalemi.

Hormonbehandling får tummen upp av CHMP

Ett nytt läkemedel för den ovanliga endokrina sjukdomen hypoparathyrodism kan snart finnas på marknaden.

”Det är ingen dammlucka som öppnas”

Läkemedelsverkets beslut att tillåta medicinsk cannabis till två patienter innebär inget ändrat regelverk.

En av fem med psoriasis får otillräcklig behandling

Trots över tre månaders behandling hade nästan en femtedel besvär av sin psoriasis, visar ny studie.

Nytt godkännande gör Keytruda till förstahandsval

PD1-hämmaren får utökad indikation vid behandling av lungcancer efter beslut i EU-kommissionen.

Ny behandling mot tuberkulos prövas

En klinisk studie har inletts för att hitta en radikalt förbättrad behandling mot tbc. En framgångsrik behandling skulle kunna rädda hundratusentals liv om året.