Godkännanden

Första CAR-T-terapin för vuxna godkänd i USA

Genterapin Yescarta har godkänts för behandling av vissa typer av diffust storcelligt B-cellslymfom hos vuxna.

”Död inte alltid ett känsligt utfall”

Enligt en nyligen publicerad artikel varken förlänger eller förbättrar många cancerläkemedel livet. CHMP:s chef Tomas Salmonson är förvånad över artikeln.

Vad vill farmaceuter och apoteksbranschen?

Det frågar sig Mikael Hoffmann i en ny blogg efter reaktionerna på apoteksutredningens senaste förslag.
Annons

Svensk opioidbehandling rekommenderas av EMA

Uppsalabolaget Orexos läkemedel Zubsolv mot opioidberoende får tummen upp av CHMP.

Första biosimilaren mot cancer godkänd i USA

En biosimilar till cancerläkemedlet Avastin finns nu på den amerikanska marknaden efter godkännande av FDA.

”Kan se på möjligheterna till ett försäljningsförbud”

Alvedon med modifierad frisättning kan komma att förbjudas i Sverige innan EMA kommer med beslut.

Långtidsverkande Alvedon kan dras tillbaka

Svåra förgiftningsfall vid överdosering gör att EMA vill dra tillbaka läkemedlet från marknaden.

Första genterapin godkänd i USA

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt en CAR-T-terapi för barn och unga med svårbehandlad akut lymfatisk leukemi.
Annons

Oenighet försenar beslut om EMA-flytt

Ett antal av EU:s medlemsländer ansåg att ansökningsprocessen var orättvis. Nu skjuts omröstningen och beslutet om EMA:s nya hemvist upp en månad.

Snabb process för nya hepatit C-läkemedel

Två nya läkemedel mot hepatit C fick rekommenderat godkännande vid CHMP:s senaste möte.

WHO delar in antibiotika för att förhindra resistens

Världshälsoorganisationen delar in antibiotika i tre kategorier i sin lista över livsnödvändiga läkemedel.

Framtiden i fokus på läkemedelskongress

Framtidens läkemedelsutveckling inledde kongressen PSWC som startade på allvar i Stockholm i dag måndag.

Positivt ha med patienter när läkemedel godkänns

Efter ett avslutat pilotprojekt står det klart att EMA vill fortsätta ha med patienter vid utvärdering av läkemedel.
1

Män och kvinnor får olika psoriasisbehandling

Ljusbehandling, systemiska och biologiska läkemedel ges i högre grad till manliga patienter.

Spinal muskelatrofi kan få godkänd behandling

Hittills finns inget godkänt läkemedel för den genetiska och ofta dödliga sjukdomen spinal muskelatrofi i EU.

Läkemedelsmyndigheten i USA snabbare än EMA

Analys visar att FDA har godkänt fler läkemedel på kortare tid jämfört med den europeiska myndigheten.